За офіційною інформацією, Запорізька область була утворена 10 січня 1939 року. Її відокремили від Дніпропетровської.

Населення нашої області до війни складало більше 1 млн 700 людей.

У складі Запорізької області 5 рійонів, 67 громад. 9 міст районного значення, 5 – обласного.

Обсяг валового регіонального продукту області за підсумками 2016 року становив у фактичних цінах 104323 млн ₴ (9 місце серед регіонів); у розрахунку на одну особу — 59729 ₴ (5 місце) Загальний внесок області у ВРП України склав 4,4 %.

Промисловий і будівельний бум мав місце на початку 1930-х років із введенням в експлуатацію Дніпровської гідроелектростанції. У нашому регіоні був створений потужний металургійний комплекс, подальшого розвитку набуло машинобудування.

Запоріжжя стало одним із найбільших промислових центрів України і Східної Європи.

До повномасштабного вторгнення промисловість Запорізької області являла собою потужний індустріальний комплекс.

У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мали чорна металургія, електроенергетика, машинобудування та металообробка, кольорова металургія.

У регіоні вироблялася четверта частина усієї електроенергії країни, основним виробником якої була Запорізька АЕС.

У структурі виробництва товарів частка продовольчих товарів становила 56 %.

Загалом у регіоні функціонувало 357 промислових підприємств, 875 малих промислових підприємств.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за 2017 рік склав 187,8 млрд ₴ або 8,7 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів).

30 вересня агресорка російська федерація оголосила про анексію області, хоча контролює її лише частково і так і не заволоділа обласним центром.

Запорізька область