ПАТ “Запоріжсклофлюс” існує з 1947 року, коли завод приступив до виробництва віконного скла. У 1949 році було організовано виробництво силікату натрію. У 1955 році введений у експлуатацію цех світлотехнічного скла з випуску розсіювачів для автотракторної промисловості і чашок біологічних “Петрі”. З 1951 року завод приступив до виготовлення зварювальних флюсів загального призначення. У 1990 році освоєно випуск скляного посуду. На сьогоднішній день “Склофлюс” – один із найбільших світових виробників зварювальних плавлених флюсів, найбільший в Україні виробник силікату натрію розчинного та скляного посуду.
На початку квітня підприємство відвідала спільна комісія у складі міського голови Запоріжжя Олександра Сіна та депутатів постійної комісії з питань екології міськради.
Сьогодні на підприємстві працюють автомати з виробництва скляного посуду, що дозволяють щомісяця випускати три мільйони скловиробів (тарілки, чашки, склянки, фари і підфарники). Значна частина продукції експортується в Росію, Італію, Великобританію, Німеччину, Казахстан, Білорусь, Болгарію, Грузію, Латвію, Узбекистан.
Як розповів голова правління, генеральний директор ВАТ “Запоріжсклофлюс” Микола Осипов, сьогодні на підприємстві працює 550 робітників, середня зарплата працівників – 3700 гривень.
Згідно санітарної класифікації виробництва територія підприємства відноситься до ІІІ класу небезпеки з розмірами нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) 300 метрів. Загальна площа території підприємства складає 7,29 га. Житлові будинки, дошкільні заклади, заклади охорони здоров’я та освіти у СЗЗ не входять. Найближчий житловий масив знаходиться на відстані більше 900 метрів від заводу. Територія підприємства та СЗЗ озеленена, доля зелених насаджень складає 35 відсотків.
Число стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу складає 93 одиниці, у тому числі: організованих – 74, з них оснащених газоочисними установками – 18 штук (основне технологічне обладнання).
За даними управління з питань екологічної безпеки міськради, основні забруднюючі речовини, які викидаються у атмосферне повітря від стаціонарних джерел на підприємстві: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, сірчаний ангідрид, двоокис азоту, оксид вуглецю, фтористий водень, манган.
Обсяги викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел склали: у 2008 році – 387,17 тонни, у 2009 році – 379,19, у 2010 році – 354,25, у 2011 році – 370 тонн (без парникових газів).
Згідно зі статистичними даними, внесок ПАТ “Запоріжсклофлюс” у забруднення атмосферного повітря складає до 0,32 відсотка від загального викиду в атмосферу у Запоріжжі від стаціонарних джерел. На даний час підприємство займає 11 місце по кількості валових викидів у обласному центрі.
Під час виконання у 2006 році Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва науково-дослідної роботи “Здоров’я населення як показник екологічних ризиків” ПАТ “Запоріжсклофлюс” не увійшло до переліку підприємств, які були визначені інститутом, як необхідні для оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря в цілому по місту.
На підставі інвентаризації викидів шкідливих речовин у 2007 році підприємство провело індивідуальну оцінку ризику здоров’ю населення міста Запоріжжя. Згідно з договором дослідження були виконані Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва та ТОВ “Центр оцінки екологічних ризиків”. Згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.12.2008 № 02–22/767 викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел ПАТ “Запоріжсклофлюс” не створюють неприйнятних для здоров’я населення рівнів ризику та не потребують проведення додаткових природоохоронних заходів.
Незважаючи на це на підприємстві не забувають і про виконання природоохоронних заходах. Так, у 2011 році було встановлено сучасне газоочисне устаткування на печі № 2 з виробництва силікату натрію (цех виробництва флюсів). Згідно з проектом подібне обладнання повинно скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу приблизно на 50 тонн у рік. Окрім того, програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Запоріжжя було заплановано виконання одного повітряохоронного заходу, а саме “Капітальний ремонт ГОУ ФВП № 3 з частковою заміною зношеного обладнання” (термін виконання – 2004 рік). Природоохоронний ефект – зменшення викидів шкідливих речовин на 45 тонн на рік. На даний час захід успішно виконано.
“На цьому виконання екологічних заходів ми припиняти не збираємося. Тепер у планах – будівництво сучасної газоочистки на печі № 3 в цьому ж цеху”, – зазначив Микола Осипов.
ПАТ “Запоріжсклофлюс” запропоновано включити у нову екологічну програму захід “Спорудження газоочисної установки за піччю № 3 виробництва силікат-брили” з терміном виконання – 31.12. 2014. Орієнтовний обсяг фінансування заходу складає 3 млн. грн., екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин на 45,6 т/рік. Захід передбачений діючим дозволом на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел викидів для досягнення нормативів викидів забруднюючих речовин.
Міський голова Олександр Сін зазначив, що хоча “Запоріжсклофлюс” не відноситься до підприємств, виробництво яких загрожує здоров’ю запоріжців та навколишньому середовищу, все ж таки керівництво заводу приділяє велику увагу реалізації природоохоронних заходів.
Олександр Сін також висловив думку, що заслуговує поваги політика підприємства, спрямована на соціальний захист своїх працівників. Це стосується, наприклад, забезпечення працюючих на заводі і членів їхніх сімей оздоровчими путівками.
Голова комісії з питань екології Людмила Завгородня підкреслила, що в екологів немає претензій до реалізації природоохоронних заходів на ПАТ “Запоріжсклофлюс”.
“Великий внесок у вирішення цього питання належить Миколі Осипову, який завжди уважно ставиться до пропозицій, внесених депутатами екологічної комісії”, – зазначила Людмила Завгородня.
Фото Володимира Шеремета