ГОЛОВА РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНУ.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1256р від 22.11.2012
Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Ленінському району від 29.03.2012 № 309р “Про затвердження дислокації зон для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщеннями та затвердження місць розміщення літніх майданчиків”
З метою упорядкування пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в районі, враховуючи звернення суб’єктів господарювання до районної адміністрації, протокол комісії з питань розміщення та діяльності об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціального та іншого призначення та захисту прав споживачів районної адміністрації Запорізької міської ради по Ленінському району від 21.11.2012 № 40:
1. Внести зміни та доповнення до додатку розпорядження голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Ленінському району від 29.03.2012 № 309р “Про затвердження дислокації зон для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщеннями та затвердження місць розміщення літніх майданчиків”:
1) виключити з розділу ІІ Зони для розміщення сезонної виїзної торгівлі плодоовочевою продукцією та картоплею з машин:
“2. Вул. Басейна, 3 – 2 місця”.
2) пункт 10 в розділі ІІ Зони для розміщення сезонної виїзної торгівлі плодоовочевою продукцією та картоплею з машин викласти в такій редакції: “вул. М. Чуйкова, 17 – 1 місце”.
3) пункт 12 в розділі ІІ Зони для розміщення сезонної виїзної торгівлі плодоовочевою продукцією та картоплею з машин викласти в такій редакції: “вул. Зестафонська, 4–6 – 1 місце”.
4) виключити з розділу VІІІ Зони для розміщення пересувної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза межами приміщень цілорічного терміну функціонування:
“11. Вул. Зернова, 34 – 1 місце.
21. Вул. Кияшка, 16-а – 1 місце.
56. Вул. Братська (непарна сторона) – напроти входу на кладовище – 1 місце”.
5) до розділу V Зони для розміщення виїзної торгівлі ялинками додати:
“11. Вул. Добролюбова, 1 – 1 місце.
12. Вул. Академіка Александрова, 9 – 1 місце.
13. Вул. Зестафонська, 4 – 1 місце.
14. Вул. Кремлівська, 15 – 1 місце”.
6) до розділу VІІІ Зони для розміщення пересувної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза межами приміщень цілорічного терміну функціонування додати:
56. Вул. Сорок Років Радянської України, б.26 – 1 місце.
2. Загальному відділу районної адміністрації оприлюднити розпорядження в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної адміністрації Якіб’юка І.В.

Заступник голови районної адміністрації В. Д. Близнюк