ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ. РІШЕННЯ від 31.10.2012 № 415
Про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного майна; самовільно розміщених об’єктів, транспортних засобів, механізмів, тимчасових споруд, малих архітектурних форм, кіосків, павільйонів, лотків, палаток, конструкцій іншого типу і виду, іншого майна торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності; покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів тощо.
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, Правил благоустрою території м. Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41, на підставі інформації районних адміністрацій Запорізької міської ради щодо наявності самовільно розташованих об’єктів, виконавчий комітет Запорізької міської ради ВИРІШИВ:
1. Районним адміністраціям міської ради спільно з Інспекцією з благоустрою міської ради:
1.1 Відповідно до вимог Правил благоустрою території м. Запоріжжя та чинного законодавства вжити заходи щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста від:
– безхазяйного майна – майно та речі, які відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України не мають власника або власник яких невідомий;
– самовільно розміщених об’єктів, механізмів, тимчасових споруд, малих архітектурних форм, кіосків, павільйонів, лотків, палаток, конструкцій іншого типу і виду, іншого майна торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – тобто розміщені з порушенням вимог будь-яких нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення;
– покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів;
– транспортних засобів, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого напрямку, встановлених в місцях, які не визначені відповідними виконавчими органами Запорізької міської ради як зони для розміщення пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщень (далі – самовільно розміщені об’єкти), згідно з додатком.
1.2. У 10-денний термін з дати набуття чинності цього рішення надати приписи власникам самовільно розміщених об’єктів щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів власними силами та за власний рахунок.
2. Районним адміністраціям міської ради як балансоутримувачам об’єктів благоустрою, на яких відбувається порушення Правил благоустрою міста Запоріжжя:
2.1. У разі невиконання власниками самовільно розміщених об’єктів приписів, зазначених у п.1.2. цього рішення, здійснити самостійно усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, для чого:
2.1.1. Голові відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради своїм розпорядженням створити комісію для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, до складу якої включити посадових осіб відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради, представників необхідних державних органів та органів місцевого самоврядування (за їх згодою), представників громадськості (за їх згодою).
2.1.2. Голові відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради, у разі необхідності, для виконання робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів та зберігання цих об’єктів залучити необхідні комунальні підприємства на договірних засадах. Необхідні комунальні підприємства визначити самостійно і укласти з ними відповідні договори.
2.1.3. Комісіям для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (далі – Комісії) організувати свою роботу та виконати роботи з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів відповідно до Положення про Комісії (додається).
2.1.4. Комісіям, у разі необхідності, здійснити звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів шляхом демонтажу таких об’єктів та/або їх транспортування до місця зберігання, передачі відповідальній особі комунального підприємства за актом приймання-передачі цього майна.
2.1.5. Комунальним підприємствам, з якими будуть укладені договори на зберігання самовільно розміщених об’єктів, від яких була звільнена територія міста Запоріжжя, забезпечити облік та зберігання цих об’єктів та майна, що буде в них знаходитися.
3. Посадовим особам Інспекції з благоустрою міської ради в межах своїх повноважень складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території м. Запоріжжя.
4. Просити Запорізьке міське управлінню ГУМВС України в Запорізькій області (В. І. Калашник):
4.1. У межах своїх повноважень забезпечити громадський порядок та збереження майна під час виконання робіт по звільненню території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.
4.2. У межах своїх повноважень складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території м. Запоріжжя.
5. Затвердити Положення про Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (додається).
6. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в газеті “Запорозька Січ”.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та голів районних адміністрацій міської ради.
Міський голова О.Ч.Сін

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням виконкому міської ради від 31.10.2012 № 415
Положення про Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів
1. Положення про Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (Положення) визначає повноваження, функціональну спрямованість та порядок організаційної роботи Комісій для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів (Комісія).
2. Під терміном “самовільно розміщені об’єкти” в цьому Положенні розуміється:
– безхазяйне майно – майно та речі, які відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України не мають власника або власник яких невідомий;
– самовільно розміщені об’єкти, механізми, тимчасові споруди, малі архітектурні форми, кіоски, павільйони, лотки, палатки, конструкції іншого типу і виду, інше майно торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – тобто розміщені з порушенням вимог будь-яких нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення;
– покинуті будівельні матеріали і конструкції (у тому числі рекламні), транспортні засоби, механізми;
– транспортні засоби, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого напрямку і встановлені в місцях, які не визначені відповідними виконавчими органами Запорізької міської ради як зони для розміщення пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщень.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Запорізького міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
4. Комісія створюється розпорядженням голови відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради у складі посадових осіб відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради, представників необхідних державних органів, управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради, департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради та інших органів місцевого самоврядування (за їх згодою), представників громадськості (за їх згодою).
5. Очолює Комісію голова районної адміністрації Запорізької міської ради або його заступник.
6. Комісія:
– планує та організовує роботу з виконання заходів з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів;
– визначає необхідні для здійснення робіт з демонтажу та/або транспортування самовільно розміщених об’єктів технічні засоби, їх кількість;
– залучає необхідну техніку та аварійні бригади з підприємств комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя;
– визначає терміни та дати виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів;
– самостійно розподіляє обов’язки між членами Комісії;
– здійснює інші заходи, необхідні для виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів.
7. Комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань.
8. Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколів засідання Комісії. Протоколи засідання Комісії підписуються всіма членами Комісії.
9. Засідання Комісії правомочне за наявності більше 50 відсотків членів Комісії.
10. Комісія для виконання заходів зі звільнення території від самовільно розміщених об’єктів та їх зберігання може залучати комунальні підприємства на договірних засадах. Відповідні договори укладаються між відповідною районною адміністрацією Запорізької міської ради і відповідним комунальним підприємством.
11. Територія міста Запоріжжя звільняється від самовільно розміщених об’єктів після прийняття виконавчим комітетом Запорізької міської ради відповідного рішення.
12. Звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів та/або їх транспортування до місця зберігання, передачі на зберігання відповідальній особі комунального підприємства за актом приймання-передачі цього майна.
Під демонтажем у цьому Положенні необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення самовільно розміщених об’єктів, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи, фундаменту (у тому числі від’єднання від інженерних мереж за необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання, утилізації тощо.
13. Комісія здійснює керівництво звільненням території від самовільно розміщених об’єктів.
З метою технічного забезпечення демонтажу самовільно розміщених об’єктів залучаються працівники відповідних комунальних підприємств, служб. Комісія здійснює координацію їх роботи.
14. На місце проведення звільнення території від майна (об’єктів) з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення Комісія запрошує депутата Запорізької міської ради по даному округу, повноважних представників Інспекції з благоустрою міської ради, співробітників відповідних територіальних органів внутрішніх справ, за необхідності – співробітників ДАІ, відповідних органів державної податкової служби, органів Міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб тощо.
15. Під час проведення звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів Комісією складається у 3-х примірниках акт про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів, який підписується всіма членами Комісії (обов’язково) та присутніми при цьому особами (за їх згодою). В акті про звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного та самовільно розміщеного майна відображається наступне:
– дата, час, місце складання акта;
– відомості про особу, яка розмістила майно (об’єкт), або про її відсутність;
– рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;
– опис технічного стану майна (об’єкта);
– адресу (місце) транспортування майна (об’єкта) для зберігання;
– відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта);
– посада, прізвище, ініціали, підпис членів Комісії та присутніх при цьому осіб;
– відмітка про вручення одного екземпляру цього акта власнику майна (об’єкта) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акта, що залишається у Комісії.
У разі відмови власника майна (об’єкта) від підпису акта в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні акту).
16. Звільнення території від зазначених у цьому порядку об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкта, в тому числі за допомогою засобів фото-, відеофіксації, які додаються до акта про звільнення території.
17. Під час проведення звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів Комісія проводить опис цього об’єкта, а за умови, що об’єкт відчинений і мається вільний доступ усередину, – додатково проводить опис всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта. Після проведення опису всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, так і самого об’єкта Комісія закриває об’єкт та проводить його опечатування у спосіб, передбачений пунктом 18 цього Положення.
За умов, що самовільно розміщений об’єкт закритий і відсутня можливість вільного доступу всередину, опис майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, не проводиться. Комісія проводить опис об’єкта ззовні.
За результатами опису складається у трьох примірниках акт опису майна із зазначенням характеристик цього майна (фототаблиці, технічні дані та інше), які долучаються до акта про звільнення території міста Запоріжжя від безхазяйного та самовільно розміщеного майна.
18. Самовільно розміщений об’єкт, від якого звільняється територія, опечатується Комісією та підприємствами, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна.
Опечатування майна здійснюється шляхом наклеювання паперових листків з підписами членів Комісії та підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна, та проставляння печаток або штампів відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради та підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна. За необхідністю, додатково майно та об’єкт, від якого звільняється територія, може бути обмотане скотчем.
19. Акти про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів та акти опису майна видаються Комісією балансоутримувачу території (один примірник), юридичному відділу відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради для зберігання (один примірник), підприємству, яке буде здійснювати зберігання цього майна.
20. Комісія передає майно, від якого звільняють територію міста Запоріжжя, повноважним представникам підприємства, яке буде зберігати це майно і з яким відповідною районної адміністрацією укладено договір на зберігання, шляхом підписання акта приймання-передачі видалених самовільно розміщених об’єктів та іншого майна. Разом з підписанням акта приймання-передачі Комісія передає повноважним представникам підприємства, яке буде зберігати це майно, третій примірник акта про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів та акта опису цих об’єктів та іншого майна.

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.10.2012 № 415
ПЕРЕЛІК самовільно розташованих тимчасових споруд, від яких вивільняється територія м. Запоріжжя
Орджонікідзевський район