Згідно з Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 № 1952-ІV з 1 січня 2013 року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень буде проводитись органом державної реєстрації прав та нотаріусом як спеціальним суб’єктом (у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом внесення даних у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав). Головною метою створення єдиного Державного реєстру є швидке отримання інформації про об’єкт нерухомості, який розташовано в будь-якому місті України.
Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надаватиметься у формі витягу, інформаційної довідки та виписки (ст. 28 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”).
Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюватиметься нотаріусом тільки у формі витягу. Орган державної реєстрації речових прав надаватиме інформацію у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.
Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
– власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
– особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена ним особа;
– спадкоємець (правонаступник – для юридичних осіб) або уповноважена ним особа.
Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.
Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав:
1) заяву про надання витягу;
2) документи про внесення плати за надання витягу;
3) копію документа, що посвідчує його особу, а у разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації також документ, що підтверджує її повноваження.
Надання витягу або відмова в його наданні буде здійснюватись у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.
Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації.
За заявою власник або правоволоділець може отримати інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.
Виписка – це документ, який містить інформацію про осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, формується на підставі даних реєстру і видається власнику або правоволодільцю на підставі його заяви.
А.Демчук, головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції