Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 245, визначено механізм забезпечення на безоплатній основі окремих категорій громадян вказаними засобами – телетюнерами для цифрової наземної ефірної телемережі стандарту DVB–Т2, з розрахунку один телетюнер на одне житлове приміщення.
Телетюнерами забезпечуються в 2012 році такі категорії громадян:
1. Інваліди першої та другої груп, а також інваліди війни третьої групи;
2. Особи, які виховують дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;
3. Особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
4. Особи, на яких поширюється право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011–2012 років.
Для включення в списки громадян, що безоплатно забезпечуватимуться засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, вони мають до 1 липня 2012 року надіслати поштою або подати особисто заяву (зразок додається) до міського (районного) управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання (реєстрації).
Додатково до заяви додаються такі документи:
– інвалідами першої та другої груп – копія довідки про встановлення інвалідності, а для інвалідів війни третьої групи також копія посвідчення інваліда війни;
– громадянами, які виховують дитину-інваліда – копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років і копія свідоцтва про народження дитини.
Відповідно до визначених повноважень органи праці та соціального захисту населення формують і узагальнюють, в міру надходження, списки на безоплатне забезпечення телетюнерами і щомісячно (до 1 серпня 2012 р.) у письмовій та електронній формі подають їх до Держкомтелерадіо.
Держкомтелерадіо на підставі отриманих списків приймає рішення про послідовність забезпечення телетюнерами громадян, на підставі якого буде здійснюватись доставка (вручення).
Начальнику управління праці та соціального захисту населення__________________________________________________________________________________________
(району, міста)
Громадянина (ки) __________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Інваліда першої групи; Інваліда другої групи;
Інваліда війни третьої групи;
Особи, яка виховує дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає разом та не перебуває на повному державному утриманні _______________________________________________________________________________________;
(прізвище, ім’я, по батькові та дата народження дитини-інваліда)
Особи із малозабезпеченої сім’ї;
Особи із сім’ї, яка у 2011–2012 роках отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
(необхідне підкреслити)
Паспорт: серія ____ № ___________
_____________________________________________________
_____________________________________________
(ким і коли виданий)
що проживає за адресою:___________________________ _________________________________________________________________________________________
Контактний номер телефону:________________________
____________________________________
(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний код)
Заява
Прошу включити мене до списків громадян, що безоплатно забезпечуватимуться засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення (телетюнерами).
На сьогоднішній день користуюся (ефірним/кабельним/супутниковим) способом прийому телевізійних программ (обрати та підкреслити необхідну категорію).
Відповідно до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” даю свою згоду на обробку своїх персональних даних, що пов’язана з отриманням засобу приймання сигналів цифрового телерадіомовлення (телетюнеру).
Номер та дата видачі пенсійного посвідчення або посвідчення особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”_______________________________________________________________________________________(за наявності).
До заяви додаю (необхідне виділити):
– копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;
– копію посвідчення інваліда війни;
– копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років і копію свідоцтва про народження дитини.
Дата____________________
Підпис_____________________________
660 запоріжців – уже в списку
З 02.04.2012 р. управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради в районах міста розпочало роботу з формування списків окремих категорій громадян міста Запоріжжя, яким згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 245 у зв’язку з переходом на цифрове ефірне телебачення для перегляду телевізійних каналів державою планується безкоштовне надання у 2012 році телетюнерів.
Станом на 04.04.2012 р. до цих списків вже включено 660 мешканців міста Запоріжжя, серед них: інваліди першої та другої груп (у тому числі інваліди війни); інваліди війни третьої групи; особи, які виховують дитину-інваліда, малозабезпечені сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; сім’ї, які отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011–2012 років.
Прес-центр ГУПСЗН