Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсного відбору юридичної особи – організатора аукціону з відчуження рухомого майна, яке належить територіальній громаді м.Запоріжжя
Умови та порядок проведення конкурсу:
1. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, створені відповідно до Закону України “Про товарну біржу”, які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній та комунальній власності, передбачена установчими документами, мають досвід роботи не менше трьох років у сфері відчуження майна, що перебуває у комунальній та/або державній власності та вчасно подали на розгляд комісії повний пакет документів.
2. Для участі в конкурсі претендент подає заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс), форми власності та статусу підприємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі.
3. Конкурсна документація подається на розгляд комісії у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у конверті (з поміткою: “На конкурс з відбору організатора аукціону з відчуження рухомого майна”), а саме:
3.1. Копії установчого документа (статуту або засновницького договору), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу.
3.2. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості для забезпечення організації відчуження майна, що перебуває у державній та комунальній власності, а саме інформацію про:
а) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення торгів необхідними технічними засобами, пристосованими для розміщення учасників торгів у кількості не менше 30 осіб;
ґ) наявність власного веб-сайту в мережі Інтернет;
д) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох фахівців з вищою освітою, які мають досвід роботи з біржової діяльності не менше 2 років, та наявність ліцетатора;
3.3. Пропозиції щодо оплати послуг за організацію продажу майна уповноваженою особою у процентному відношенні від вартості комунального майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається претендентом до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 105 до 15.00 23 жовтня 2012 року включно.
Конкурс відбудеться 24 жовтня 2012 року о 10.00 у приміщенні виконавчого комітету Запорізької міської ради за адресою: 69105, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 206.