На питання газети “Запорозька Січ” відповідає виконуюча обов’язки начальника Управління Національного банку України в Запорізькій області І.В. Лушкіна. – Добігає кінця 2012 рік. Яким він був для банківської системи Запорізького регіону? Чи можна вже підбити попередні підсумки?– Так, можна. На цей час банківську систему регіону, яка налічує 760 установ (з них 3 банки – юридичні особи, 9 філій та 748 відділень банків), сформували 83 із 176 діючих в Україні банків. За попередніми підсумками діяльність банківської системи регіону була прибутковою.Ситуація на грошово-кредитному ринку області впродовж року залишалася стабільною та характеризувалася позитивними тенденціями щодо збільшення коштів населення на рахунках в банківських установах та обсягів кредитування підприємств реального сектору економіки.Депозити населення традиційно складали основу ресурсної бази банків. Їх питома вага в загальному обсязі депозитів збільшилася з початку року до 76 %, а обсяг на 26 % до 12 мільярдів гривень. Саме зростання обсягу депозитів населення забезпечило позитивну динаміку за депозитами в цілому, які за січень-листопад зросли на 13 % до майже 16 мільярдів гривень.Слід особливо відзначити як позитивні фактори, які свідчать про збереження довіри населення до національної валюти і до банків, що більше половини коштів населення на депозитних рахунках у банківських установах області зберігається в гривні і майже половина всіх депозитів населення розміщена на строк більше одного року.Привабливість депозитів у національній валюті зумовлена і більшим відсотком порівняно з депозитами в інвалюті. Якщо в листопаді вартість валютних депозитів населення дорівнювала 7.6 % річних, то в гривнях – 20.4 %.Що стосується кредитування економіки України, то протягом року ці вкладення мали мінливу динаміку і за січень-листопад дещо скоротилися – на 1.4 відсотка до 14.5 млрд. грн. Це скорочення зумовлено виключно зменшенням обсягів кредитів, наданих населенню в іноземній валюті, що спричинено забороною споживчого кредитування в іноземній валюті. Кредити населенню в гривнях, а також кредити реальному сектору економіки продовжували зростати.Характерним для Запорізького регіону є переважне кредитування підприємств реального сектору економіки. Структура кредитного портфелю, що сформувався на корпоративному сегменті, відповідає структурі регіональної економіки: найбільший обсяг кредитних коштів вкладено у промисловість (64 %), також пріоритетними для кредитування були такі галузі, як сільське господарство, будівництво та торгівля. Усього в названих галузях зосереджено 94 % кредитів, наданих реальному сектору економіки.– А що відбувається на готівковому валютному ринку області?– На сьогодні курси купівлі-продажу іноземної валюти стабілізувалися та знаходяться в межах 8.08 – 8.13 гривень за 1 долар США. Це свідчить про те, що зростання курсу до рівня 8.23 – 8.25 гривень за 1 долар США у вересні-листопаді не мало жодного економічного підґрунтя і було спричинено виключно прогнозами псевдоекспертів та недобросовісними учасниками ринку. З метою стабілізації валютного курсу Національний банк щоденно здійснює моніторинг курсів та обсягів операцій з іноземною валютою, проводить оперативні перевірки банків, зокрема тих, що допускають некоректну поведінку на готівковому валютному ринку. До порушників застосовані жорсткі заходи впливу. Незважаючи на те, що курси повернули колишні позиції, ця робота триває.Про відсутність ажіотажного попиту населення на іноземну валюту наочно свідчать статистичні дані. Якщо у вересні населення Запорізької області купувало у банків у 7 разів більше валюти, ніж продавало, то в грудні це співвідношення становить лише 1.7. Середньоденний попит на долари США у вересні становив 4.7 мільйонів, у грудні знизився майже в 2.5 разу. Водночас збільшилася пропозиція іноземної валюти: середньоденний обсяг доларів США, які населення продає банкам, у вересні становив 672 тисячі, у грудні збільшився до 1 мільйону.– Чого очікує Національний банк від введення збору в Пенсійний фонд з операцій фізичних осіб з продажу іноземної валюти?– Підтримавши цю ініціативу, Національний банк в першу чергу очікує виключення спекулятивної складової, яка негативно впливає на курсову стабільність гривні та стан готівкового валютного ринку. Введення збору в Пенсійний фонд не торкнеться більшості українців, оскільки закон передбачає цілий ряд інструментів, які звільняють від сплати збору.Так, не є об’єктом оподаткування операції фізичних осіб з продажу валюти, перерахованої із-за меж України в сумі, що не перевищує в гривневому еквіваленті 150 тисяч гривень на місяць. В перерахунку за офіційним курсом зазначена сума дорівнює майже 19 тисячам доларів США, що в переважній більшості випадків значно вище тих сум, які переказують своїм рідним працюючі за кордоном українці. Не стягується податок з продажу іноземної валюти, яка знімається з депозитного рахунку, на якому знаходилася не менше ніж 30 днів, а також з продажу готівкової іноземної валюти, отриманої внаслідок виплати купонного доходу від продажу чи погашення казначейських зобов’язань, облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті, якщо вона продається під час отримання виплат. Таким чином, якщо валюта купується громадянами з метою довгострокових заощаджень, новації із збором до Пенсійного фонду їх не торкнуться.До того ж, в інтересах населення Національний банк пропонує збільшити з двох до трьох місяців перехідний період, щоб у громадян було достатньо часу зважити на обставини та визначитися, яку частину заощаджень залишити в іноземній валюті, а яку продати без втрат до введення збору в Пенсійний фонд.– На цей час Національний банк України активно популяризує такий новий інструмент заощаджень, як інвестиційні монети. У чому привабливість цього інструменту?– Інвестиційні монети України, які Національний банк пропонує як новий інструмент заощаджень, – це високозахищені вироби із золота або срібла найвищої проби. Як об’єкт інвестування вони привабливі, насамперед, своєю надійністю. Вартість інвестиційних монет не залежить від економічної ситуації, на неї не впливає інфляція.Важливо те, що у будь-який час ці монети, за потреби, можна продати Національному банку України за ціною дорогоцінного металу, з якого вони виготовлені – золота або срібла. Реалізацію та зворотний викуп інвестиційних монет здійснюють усі територіальні управління Національного банку України та понад 30 банків України. У Запоріжжі можна звертатися до Управління Нацбанку за адресою: вул.Дзержинського, 23.Якість карбування і дизайн українських інвестиційних монет високо оцінили як вітчизняні, так і іноземні нумізмати, підтвердженням чому є запрошення міжнародної нумізматичної компанії до участі в конкурсі “Легендарна п’ятнадцятка” (щорічна колекція з 15 найбільш відомих срібних інвестиційних монет світу).– Чи користуються попитом серед населення нещодавно випущені казначейські зобов’язання?– Так. Державні казначейські зобов’язання України у доларах США, як новий досить простий та надійний спосіб не тільки зберегти свої заощадження, але й заробити на них, користуються чималим попитом серед населення. Менше ніж за 2 місяці громадяни придбали всі казначейські зобов’язання серії “А” загальним обсягом 100 мільйонів доларів США. З 30 листопада цього року почалося розміщення казначейських зобов’язань серії “Б”, які, як і зобов’язання серії “А”, випущені номінальною вартістю 500 доларів США, зі строком обігу – 24 місяці.Популярність серед населення казначейські зобов’язання здобули завдяки своїй вигідності та надійності. Їх прибутковість досить висока – 23 долари США фіксованого доходу за кожним купоном казначейських зобов’язань серії “А” та 20 доларів США за зобов’язаннями серії “Б”, або 9.2 та 8 відсотків річних, ураховуючи, що купонний період триває півроку. Доходи, отримані за казначейськими зобов’язаннями, звільнені від оподаткування. Повернення вкладених коштів гарантує держава. Випуск цих цінних паперів в документарній формі на пред’явника значно спрощує процедуру їх купівлі, обігу та погашення. Казначейські зобов’язання дуже просто придбати – в установах Ощадбанку без пред’явлення документів, якщо сума покупки не перевищує 150 тисяч гривень. І лише якщо сума покупки перевищує вказаний ліміт, необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу.– Крім інвестиційних монет та казначейських зобов’язань, які на цей час запроваджуються нові механізми збереження коштів населення?– Невдовзі громадяни зможуть убезпечити свої заощадження від курсових коливань також через гривневі депозити, індексовані на валютний курс. Механізм цих депозитів на цей час розробляється у рамках спільного проекту Національного банку, Міністерства фінансів і державних банків. Полягає цей механізм у прийнятті банком від громадянина коштів у гривнях на депозит з подальшим інвестуванням цих коштів в індексовані облігації внутрішньої державної позики. При цьому громадянин отримає переваги – крім того, що процентна ставка за гривневими депозитами вже вища, ніж ставка за вкладами в доларах, його депозит буде індексований на курс гривні до долара, що буде встановлений на дату повернення вкладу.