Міський голова оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії територіального сектора районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району.
У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, навички роботи на комп’ютері, володіють державною мовою.
Необхідні документи:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
– копія паспорта громадянина України;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних).
Переможець конкурсу проходить спеціальну перевірку згідно з Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”.
Переможець конкурсу відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” у триденний термін подає медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення в газеті.
Звертатися за адресою: 69067, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд. 56, каб. 302, районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефонами: 289–81–01, 289–81–12, 289–81–08.