Відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Запоріжжі нагадує, що у зв’язку із запровадженням з 01.01.2012 р. нового національного класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” внесено зміни до Відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, яка подається до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щорічно до 25 січня року, наступного за звітним.
Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 № 237) розроблено на основі нового національного класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – класифікатор ДК 2010), який набрав чинності з 1 січня 2012 року відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.
У зв’язку з цим, страхувальники у Відомості розподілу за 2012 рік, яка буде подаватись ними до відділення Фонду в м.Запоріжжі з 25.12.2012 по 25.01.2013 р., повинні вказувати код виду економічної діяльності та його найменування за національним класифікатором України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.
Для приведення видів економічної діяльності відповідно до нового класифікатора ДК 009:2010 фізичним особам-підприємцям та представникам юридичних осіб необхідно звертатися до державних реєстраторів для зміни кодів видів економічної діяльності.
Звертаємо увагу роботодавців, що віднесення підприємств, установ та організацій до класів професійного ризику виробництва, від яких залежить розмір єдиного внеску, буде здійснюватись Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань тільки на підставі відомостей про види економічної діяльності відповідно до нового класифікатора ДК 009:2010.
В.о. начальника відділення Фонду соціального страхування від нещасних  випадків на виробництві  та профзахворювань в м.Запоріжжі М.М.Васильєва