Міський голова оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу внутрішньої політики управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, навички роботи на комп’ютері, володіють державною мовою.
Перелік необхідних документів:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
– дві фото картки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
– копія документа, який посвідчує особу;
– копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення в газеті.
На виконання Указу президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” протягом трьох днів з дня одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.
Звертатись за адресою: 69105, м. Запоріжжя, вул. Леніна, 206, кабінет № 115, управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном: 224–23–55.