У номері «ЗС» від 20.12.2014 газета розповідала про реформу місцевого самоврядування, що розпочалася навесні поточного року, та законопроекти, ініційовані Асоціацією міст України. Сьогодні ми продовжуємо тему реформування місцевої влади і розповімо про зміни у формуванні бюджетів міст, що очікувано відбудуться у наступному році, за умов запланованого прийняття вищезгаданих законопроектів.

Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик:

– Завдяки внесенню змін до бюджетного та податкового кодексу, що були розроблені та обґрунтовані за участю фахівців АМУ, у наступному бюджетному році органи місцевого врядування отримають змогу збільшити свої бюджети майже в 3 рази: з 38 мільярдів гривень, як це було у поточному році, до 93 мільярдів гривень у 2015. В Асоціації міст України вважають цей факт ключовим і принциповим.

Другий надважливий момент. До останнього часу ми мали практику, коли галузеві міністерства, не бажаючи знати, як фінансується галузь, проводили власну політику, фактично за рахунок місцевих бюджетів. Так, за часів Міністра освіти і науки Дмитра Табачника, на міста та селища був «спущений» циркуляр з вимогою запровадити в усі дитсадочки посаду психолога. Таким чином Міністерство вирішило влаштувати на роботу тисячі безробітних психологів, що отримали освіту за державним замовленням. А для місцевих бюджетів намагання Міністерства освіти «підкоригувати» провали у держзамовленні вилилося у гостре бюджетне питання – де взяти гроші на оплату праці десятків, а то й сотень педагогів. Адже початкова освіта фінансується з місцевих бюджетів. І таких прикладів сотні. З наступного року з подібною практикою буде покінчено.  Відтепер галузеве міністерство узгоджуватиме свою політику з органами місцевого врядування. У новій редакції бюджетного кодексу передбачено, що кошти, які йдуть на галузь і мають витрачатися «на місцях», обов’язково повинні йти через бюджети галузевих міністерств. Ми пішли далі. Асоціація висунула вимоги до Міністерства фінансів у тій частині, що державні програми повинні отримати розпорядників і безпосередньо на базовому рівні. Таким чином у місцевих бюджетах відбудеться суттєве зростання власних ресурсів. Це великі гроші.

Директор центру аналізу та розробки законодавства АМУ Олександр Слобожан:

– Ключове питання реформи – 100% забезпечення делегованих повноважень. У бюджетному кодексі закладається принцип тотожності між вартістю послуги та фінансуванням відповідної сфери, що цю послугу надає.

Наступний блок – це перерозподіл повноважень між рівнями влади. Сформульовано принцип, за яким органи самоврядування повинні виконувати ті функції, які їм притаманні. І не більше. 

Зараз в Україні така ситуація, що органи місцевого самоврядування не мають достатньо ресурсів для реалізації власних повноважень. Частка видатків місцевих бюджетів на ці функції органів самоврядування найменша серед країн Європи. Порівняно з Польщею витрати на управління в Україні становлять 5,3 % від витрат. У Польщі – 17,9 %. Витрати на делеговані повноваження становлять 85,5 % місцевих бюджетів. У Польщі цей показник дорівнює 55,5 %. Обсяг витрат на реалізацію власних повноважень в Україні дорівнює 9,2%, у той час як у  Польщі – 26,6%.

Для того, щоб обсяг видатків на розвиток забезпечував більш-менш сталий розвиток наших міст та селищ, у бюджетному кодексі закріплюється норма про обов’язкове виділення 10 % з доходної частини на розвиток.

Наступний блок реформ пов’язаний з роботою казначейства. У законопроекті передбачено, що органи місцевого самоврядування матимуть змогу обслуговуватися не тільки в казначействі, а й в банківських установах. Йдеться про те, що частина власних надходжень міст може бути розміщена на банківських рахунках. З тим, щоб уникнути зловживань, вироблені чіткі критерії вибору банківських установ. Головне – в бюджетному кодексі закладено нормативи проходження платежів органів місцевого самоврядування в казначействі. Неякісне бюджетне планування на центральному рівні призводить до формування колосального дефіциту місцевих бюджетів та погіршення якості публічних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. У 2013 році із 692 місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, не виконали розрахункові показники Міністерства фінансів 472 бюджети – тобто понад 68 %. Обсяг заборгованості органів місцевого самоврядування за позиками, які бралися для виправлення прорахунків у бюджетному плануванні становить більш ніж 9,7 млрд. грн.

Запроваджується нова система вирівнювання бюджетів, суть якої полягає у тому, що вона надасть можливість залишати 50 % прибутків тим муніципалітетам, які працюють добре. І навпаки, ті виконкоми, які не в змозі самостійно забезпечити потреби своїх громад грошима, зможуть отримували не більш як 80 % від потреби. Решту дефіциту вони повинні заробити самі або вжити заходів з економії та оптимізації. Запропонована система кардинально змінює систему вирівнювання, оскільки вона є стимулюючою. Одних вона стимулює до заробляння грошей, інших до раціонального витрачання.

Запроваджується система спрощення доступу до дешевих кредитних ресурсів. По-перше, видатки, передбачені для обслуговування залучених кредитів, буде віднесено до захищених, а по-друге, законом встановлюються терміни погодження з Міністерством фінансів на залучення кредитних ресурсів. Цей термін становить місяць. Вводиться принцип  так званої мовчазної згоди. Тобто після подання документів, якщо через місяць орган місцевого самоврядування не отримав погодження Міністерства, подання вважається погодженим. Таким чином буде значно прискорено інвестиційний процес у регіонах.

Відбудуться зміни і в податковому законодавстві. Передбачається запровадження єдиного податку на нерухоме майно, до якого входитиме й плата за землю. Буде скорочено перелік пільг, за якими місцеві органи влади мали змогу зменшувати прибуткові джерела. Передбачається право встановлення пільг органами місцевого самоврядування, яка буде запроваджуватися з урахуванням категоріальності земельних ділянок.

До місцевих бюджетів надходитиме 5 % від роздрібного продажу підакцизних товарів.   

Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик:

Маємо констатувати, що законопроекти, які є першочерговими у  проведенні реформи місцевого самоврядування, вже вдруге вносяться до парламентської зали. У сьогоднішніх умовах, коли прийняття наших законодавчих ініціатив закріплено в коаліційній угоді, ми не маємо права на похибку. Зворотнього шляху у нас немає.

 Записав Володимир ГЕРАСІН