Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про рекламу”, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, з метою врегулювання відносин, що виникають між виконавчими органами місцевого самоврядування фізичними та юридичними особами в зв’язку з тимчасовим користуванням місцями розміщення рекламних засобів на території м.Запоріжжя, та затвердження розміру плати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності, а також створення рівних і сприятливих умов у сфері розповсюдження зовнішньої реклами, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території міста Запоріжжя (додається).
2. Договори на тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя, які укладені до набрання чинності цього рішення, підлягають переукладенню протягом одного місяця з дня його опублікування, за формою згідно з додатками 1, 2 до Положення про порядок плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території міста Запоріжжя.
3. Вважати таким, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.02.2010 № 41 “Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Запоріжжі”, від 30.09.2011 № 409/14 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.02.2010 № 41 “Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Запоріжжі”.
4. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.
5. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити висвітлення даного рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С. М. Гладченка, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради В. І. Малиш.
Міський голова О.Ч.Сін

Положення про порядок оплати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території м.Запоріжжя
І Загальні положення
1.1 Дане Положення розроблено відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, зі змінами та доповненнями, та регулює відносини, що виникають між виконавчими органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, які згідно зі встановленим порядком отримали право використовувати місця для розміщення рекламних засобів на території м.Запоріжжя.
1.2 Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, здійснюється до бюджету міста, а місцем, що перебуває у державній, приватній або комунальній власності територіальної громади Запорізької області, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим органом (особою).
1.3 Суб’єктами, які здійснюють до бюджету міста плату за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, є:
1.3.1 заявники – у період дії пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу;
1.3.2 власники, орендарі рекламних засобів – у період дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
1.4 Право на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, реалізується юридичними та фізичними особами на підставі договору за формою, згідно з додатками 1, 2 цього Положення.
ІІ Терміни та поняття
2.1 Заявники – особи, яким у встановленому законодавством порядку, на підставі наданої заяви та документів, встановлено пріоритет на заявлене місце розташування рекламного засобу.
2.2 Власник рекламного засобу – юридична особа, фізична особа-підприємець, інша особа, якій належить право власності на спеціальну конструкцію зовнішньої реклами.
2.3 Орендар рекламного засобу – юридична особа, фізична особа-підприємець, інша особа, яка відповідно до встановленого законодавством порядку отримала в оренду спеціальну конструкцію та переоформила дозвіл на її розміщення.
ІІІ Розмір щомісячної плати та порядок її здійснення
3.1 Розмір щомісячної плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, затвердити залежно від розміру (формату) рекламних площин спеціальних конструкцій, а саме:
3,0х6,0 м – 509,73 грн. за одну площину;
3,0х4,0 м – 339,87 грн. за одну площину;
2,0х4,0 м – 254,76 грн. за одну площину;
1,2х1,8 м – 76,47 грн. за одну площину;
1,25х1,0 м – 22,13 грн. за одну площину;
1,28х1,52 м – 34,52 грн. за одну площину;
1,0х4,0 м – 70,8 грн. за одну площину;
0,7х0,9 м – 31,93 грн. за одну площину;
всі інші конструкції, розміри яких не вказані вище – 38,36 грн. за 1 кв. м площини.
3.2 Розмір щомісячної плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної власності м.Запоріжжя, коригується на коефіцієнт 1,5 при встановленні спеціальних конструкцій на пр.Леніна.
3.3 Заявники, у разі встановлення пріоритету, щомісяця, до 5 числа місяця, наступного за звітним, самостійно справляють до бюджету міста плату за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, в порядку, визначеному цим рішенням:
25 відсотків від розміру плати, встановленого п.3.1 цього Положення, з дати прийняття рішення про встановлення пріоритету на заявлене місце;
100 відсотків від розміру плати, встановленого п.3.1 цього Положення, протягом трьох місяців з дати прийняття рішення про продовження строку дії пріоритету на заявлене місце.
3.4 Власники, орендарі рекламних засобів у разі отримання дозволу (з дати його видачі) щомісяця, до 5 числа місяця, наступного за звітнім, самостійно справляють до бюджету міста плату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, в порядку та розмірі, визначеному цим Положенням.
3.5 Оплата може здійснюватись у вигляді передплати строком до 12 місяців, у межах календарного року, на умовах укладеного договору.
3.6 У разі анулювання дозволу з обставин, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, залишок оплати, внесеної у вигляді передплати, власнику, орендарю рекламних засобів не повертається.
3.7 Плата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, не нараховується у разі звернення власника, орендаря рекламних засобів із заявою про анулювання дозволу, з дня демонтажу рекламного засобу, дозвіл на розміщення якого анулюється, і повернення місця із тимчасового користування власнику або уповноваженому ним органу.
3.8 Власникам, орендарям рекламних засобів у разі розміщення соціальної реклами з підстав та на умовах, передбачених Порядком розміщення зовнішньої реклами, святкового оформлення м.Запоріжжя та святкових поздоровлень від керівництва держави та області до державних та пам’ятних дат, а також іншої соціально значимої інформації, на підставі відповідних рішень виконавчого комітету міської ради, надається право на зміну загальної суми плати за тимчасове користування місцями розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя.
3.9 У разі зміни містобудівної ситуації (проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу), які зумовлюють необхідність зміни його місця, за період перенесення спеціальних конструкцій, з дати їх демонтажу та до дати встановлення на певному місці, плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, не здійснюється.
ІV Відповідальність за порушення порядку плати.
4.1 За несвоєчасне внесення плати за користування місцями розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, за весь період заборгованості нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплаченої заборгованості за кожний день прострочення. Пеня зараховується до бюджету міста.
4.2 Несплата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, протягом двох місяців вважається систематичною та є підставою для втрати права на тимчасове користування таким місцем.
V Контроль за дотриманням вимог Положення.
5.1 Контроль за дотримання цього Положення здійснюють:
Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради – робочий орган з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі;
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, в частині строку та повноти надходжень коштів до бюджету міста.

Додаток 1
до Положення про порядок плати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території м.Запоріжжя
Договір № __________ м.Запоріжжя “__” ______ 20__ р.
Виконавчий комітет Запорізької міської ради в особі ______________________________________________, надалі – “Сторона 1” та “Заявник” __________________________________________________, в особі _________________________________________, який діє на підставі _____________________________, надалі – “Сторона 2”, в подальшому разом – “Сторони”, уклали цей договір про наступне:
І Предмет договору
1.1 “Сторона 2” приймає у тимчасове платне користування місця розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, де планується розміщення рекламних засобів, за адресами відповідно до довідок про встановлення пріоритетів на заявлені місця розташування рекламних засобів.
Переліки адрес місць, де планується розташування рекламних засобів, на які встановлено пріоритети, номери та дати виданих довідок, термін дії пріоритетів, із зазначенням розміру (формату) площин, їх кількості та розміру плати, вказуються у відповідних Додатках до даного Договору, які підписуються повноважними представниками “Сторін”, і є невід’ємною частиною даного Договору.
II Розмір плати та порядок розрахунків
2.1 Розмір щомісячної плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у розмірі, затвердженому рішенням _______________________, та складає ____________ ____________ грн. на місяць.
Загальна сума розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності за цим Договором, зазначається як сума по всіх відповідних додатках до даного Договору.
2.2 “Сторона 2” з моменту встановлення пріоритету за кожне місце розташування самостійно щомісяця, до 5 числа місяця, наступного за звітним, за реквізитами:_____________________________________, справляє до бюджету міста плату за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності, в наступному розмірі:
– 25 відсотків від розміру плати, вказаної в п.2.1 цього договору;
– 100 відсотків від розміру плати, вказаної в п.2.1 цього договору, протягом трьох місяців з дати прийняття рішення про продовження строку дії пріоритету.
2.3 “Сторона 2” до 5-го числа місяця, наступного за звітним, надає “Стороні 1” завірені копії документів, які підтверджують внесення плати за звітний місяць до міського бюджету за цим Договором.
ІІІ Права та обов’язки “Сторони 1”
3.1 “Сторона 1” має право:
3.1.1 Вимагати від “Сторони 2” виконання умов цього договору.
3.1.2 Вимагати від “Сторони 2” дотримання вимог чинного законодавства з питань розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами.
3.2 “Сторона 1” зобов’язана:
3.2.1 Дотримуватися чинного законодавства та умов цього Договору при його виконанні.
IV. Права та обов’язки “Сторони 2”
4.1 “Сторона 2” має право:
4.1.1 Протягом дії пріоритету на заявлене місце розміщення рекламного засобу та цього договору оформити у встановленому порядку дозволи на розміщення зовнішньої реклами.
4.1.2 Відмовитися від встановленого пріоритету, для чого надати через Єдиний дозвільний центр відповідну письмову заяву на адресу робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі.
4.2 “Сторона 2” зобов’язана:
4.2.1 Своєчасно та у повному обсязі, відповідно до умов розділу ІІ даного Договору, справляти плату за тимчасове користування місцями до бюджету м. Запоріжжя.
4.2.2 Протягом строку дії цього Договору на місцях, на які встановлено пріоритет, не розміщувати рекламні засоби.
4.2.3 Укласти додаткову угоду до цього договору у разі зміни протягом строку його дії адрес місць, де планується розташування рекламних засобів, на які встановлені пріоритети, отримання нових довідок про встановлення пріоритетів, продовження строку оформлення дозволу чи відмови у наданні дозволу, зміну розміру (формату) площин та їх кількості тощо.
4.2.4 Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами укласти зі “Стороною 1” Договір на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на термін дії отриманого (-их) дозволу (-ів) та надати його копію робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі.
V. Термін дії договору.
5.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє окремо по кожному місцю до: отримання дозволів на розміщеннязовнішньої реклами, або набрання чинності рішення виконавчого комітету міської ради про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами, або втрати пріоритету, або закінчення терміну його дії, а в частині розрахунків – до повного їх виконання.
5.2 Договір вважається розірваним (окремо по кожному місцю розташування) у разі:
1) відмови у наданні дозволу – з дати реєстрації відповідної письмової заяви у робочому органі з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі або з дати прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради про відмову у надані дозволу;
2) втрати “Стороною 2” пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу – з дати втрати пріоритету.
5.3 Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором у нижчезазначених пунктах:
5.3.1 За ініціативою “Сторони 1”:
а) несплати або неповної сплати “Сторони 2” плати, визначеної розділом ІІ даного Договору, більше ніж два місяці підряд;
б) порушення “Стороною 2” умов п.4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, п.8.1 даного Договору.
Одностороннє розірвання даного Договору у випадках, перелічених у п.п 5.3.1 даного Договору, здійснюється з обов’язковим письмовим повідомленням іншої сторони за 10 календарних днів до очікуваного дня розірвання.
VI Зміна умов договору
6.1 Зміни до даного Договору вносяться за домовленістю Сторін та у випадку, визначеному п.4.2.3 цього Договору, шляхом укладення у письмовій формі відповідних додаткових угод, які підписуються “Сторонами” та є частиною даного Договору.
VII Додаткові умови
7.1 Розмір місячної плати за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, може бути змінений відповідним рішенням міської ради.
7.2 Взаємовідносини “Сторін”, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України.
VIII Заключні положення
8.1 У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, особи, уповноваженої підписувати договори, юридичної адреси або місця знаходження кожної із “Сторін”, банківських реквізитів, вказаних у Договорі, “Сторони” зобов’язані у дводенний термін з моменту настання таких фактів факсимільним зв’язком повідомити про це одна одну з наступним підтвердженням по пошті.
8.2 Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.
IX Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
“Сторона 1” “Сторона 2”

Додаток 2
до Положення про порядок плати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території м.Запоріжжя
Договір № __________ на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності м.Запоріжжя “__” ______ 20__ р.
Виконавчий комітет Запорізької міської ради в особі ____________________________________________________________________, надалі – “Сторона 1”, та “Власник (Орендар) рекламних засобів” ______________________________, в особі _____________________, що діє на підставі ____________________, надалі – “Сторона 2”, в подальшому разом – “Сторони”, уклали цей договір про наступне:
І Предмет договору
1.1 “Сторона 2” приймає у тимчасове платне користування місця, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, для розташування рекламних засобів (далі – місця розташування) за адресами відповідно до дозволів на розміщення зовнішньої реклами: _______________________.
Переліки номерів дозволів, із зазначенням строку їх дії, адрес місць розташування спеціальних конструкцій, із зазначенням розміру (формату) площин, їх кількості, розміру плати та термінів користування цими місцями вказуються у відповідних Додатках до даного Договору, які підписуються повноважними представниками “Сторін”, і є невід’ємною частиною даного Договору.
II Розмір плати та порядок розрахунків
2.1 Розмір щомісячної плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у розмірі, затвердженому рішенням Запорізької міської ради від _______ № ______, та складає станом на _______________ ____________грн. на місяць.
Загальна сума розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності за цим Договором, зазначається як сума по всіх відповідних Додатках до даного Договору.
2.2 “Сторона 2” з дати видачі дозволу(-ів) на розміщення зовнішньої реклами за кожне місце розташування самостійно щомісяця, до 5 числа місяця, наступного за звітним, за реквізитами:_____________________________________, справляє до бюджету міста плату за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності, у розмірі, вказаному у п.2.1 цього договору.
2.3 “Сторона 2” до 5-го числа місяця, наступного за звітним, надає “Стороні 1” завірені копії документів, які підтверджують внесення плати за звітний місяць до міського бюджету за цим Договором.
ІІІ Права та обов’язки “Сторони 1”
3.1 “Сторона 1” має право:
3.1.1 Вимагати від “Сторони 2” виконання умов цього Договору.
3.1.2 У разі невиконання “Стороною 2” умов п.п. 4.2.6, 6.2 даного Договору, “Сторона 1” має право за рахунок “Сторони 2” демонтувати, зберігати рекламні засоби, які належать “Стороні 2”, та виконати благоустрій території, на якій знаходились рекламні засоби. В такому випадку демонтовані рекламні засоби зберігаються до повного відшкодування “Стороною 2” витрат на вищезазначені заходи.
3.2 “Сторона 1” зобов’язана:
3.2.1 Дотримуватися чинного законодавства України та умов цього Договору при його виконанні.
IV Права та обов’язки “Сторони 2”
4.1 “Сторона 2” має право:
4.1.1 Використовувати місця для розташування рекламних засобів з дотриманням умов даного Договору та діючого Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м.Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Розміщувати рекламні засоби тільки за наявності дозволів на місцях і на строки, передбачені дозволом (-ами) по кожному місцю розташування рекламних засобів.
4.2. “Сторона 2” зобов’язана:
4.2.1 Утримувати спеціальні конструкції в естетично привабливому і технічно справному стані протягом всього терміну користування місцями. Біля кожного наземного рекламного засобу, відповідно до Правил благоустрою в м.Запоріжжі, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41, здійснити благоустрій прилеглої території в радіусі 3 м.
4.2.2 У разі зміни містобудівної ситуації, за наявності відповідного звернення робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі, забезпечити демонтаж (перенесення) рекламного засобу.
4.2.3 У випадку псування або приведення в непридатність рекламного засобу, своєчасно (у найкоротший термін) проводити їх ремонт або заміну. В разі, якщо внаслідок технічної несправності рекламного засобу “Сторони 2” була заподіяна шкода третім особам, “Сторона 2” несе відповідальність, передбачену діючим законодавством України за заподіяну шкоду. “Сторона 1” не несе відповідальності за таку шкоду.
4.2.4 Своєчасно та у повному обсязі, відповідно до умов розділу ІІ даного Договору, справляти плату за тимчасове користування місцями до бюджету м. Запоріжжя.
4.2.5 Виконувати поточний (плановий) ремонт встановлених рекламних засобів.
4.2.6 Після закінчення терміну користування місцями розташування рекламних засобів або закінчення строку дії дозволів своїми силами та/або за власний рахунок протягом трьох робочих днів демонтувати та прибрати рекламні засоби з місць розміщення, на які закінчився термін користування або скінчився строк дії дозволу. Місця розміщення рекламних засобів мають бути залишені у естетично привабливому вигляді, а на місцях розміщення наземних рекламних засобів повинно бути виконано благоустрій прилеглої території в радіусі 3 м у відповідності до Правил благоустрою в м.Запоріжжі.
4.2.7 Відшкодувати витрати, пов’язані з демонтажем, прибиранням та зберіганням рекламних засобів, здійсненними на підставі п.3.1.2 цього Договору.
V Термін дії договору
5.1 Цей договір набуває чинності з _____________ і діє протягом строку дії дозволу (-ів) або терміну користування місцями розташування рекламних засобів, а в частині розрахунків – до повного їх виконання.
5.2 Договір вважається розірваним у разі закінчення терміну дії договору.
5.3 Договір автоматично припиняється (окремо по кожному місцю розташування) з дати анулювання дозволів, зазначених у п. 1.1 даного Договору, а в частині розрахунків – з моменту їх повного виконання.
5.4 Одностороннє розірвання Договору не допускається, крім випадків, перелічених у нижче зазначених пунктах, за ініціативою “Сторони 1”:
а) несплати або неповної сплати “Сторони 2” плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів у термін більш двох місяців підряд;
б) порушення або неналежне виконання “Стороною 2” інших умов даного Договору.
Одностороннє розірвання даного Договору у випадках, перелічених у п.п.5.4.1 даного Договору, здійснюється з обов’язковим письмовим повідомленням іншої сторони за 10 календарних днів до очікуваного дня розірвання.
VI Припинення та зміна умов договору.
6.1 Зміни до даного Договору можуть бути внесені за домовленістю Сторін шляхом укладення у письмовій формі відповідних додаткових угод, які підписуються “Сторонами” та є невід’ємною частиною даного Договору.
6.2 З дня припинення (розірвання) договору у “Сторони 2” припиняється право на користування місцями розміщення рекламних засобів, у зв’язку з чим “Сторона 2” зобов’язана своїми силами та за власний рахунок протягом трьох робочих днів демонтувати та прибрати рекламні засоби з місць їх розташування та повернути ці місця із тимчасового користування “Стороні 1” або уповноваженому ним органу.
VII Додаткові умови
7.1 Розмір місячної плати за користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, може бути змінений на підставі відповідного рішення міської ради.
7.2 Витрати, пов’язані з перенесенням рекламних засобів у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації, проведенням ремонтних робіт на місці розташування рекламних засобів, або за інших причин, здійснюються за рахунок “Сторони 2”.
7.3 Взаємовідносини “Сторін”, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України.
VIII Заключні положення
8.1 У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, особи, уповноваженої підписувати договори, юридичної адреси або місця знаходження кожної із “Сторін”, банківських реквізитів, вказаних у Договорі, “Сторони” зобов’язані у дводенний термін з моменту настання таких фактів факсимільним зв’язком повідомити про це одна одну з наступним підтвердженням по пошті.
8.2 Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.
IX Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
“Сторона 1” “Сторона 2”