одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел ТОВ “Крок Г. Т.”, розташованого за адресою: 69076, м.Запоріжжя, Хортицький район, вул.Новобудов, 7.
Керівник: директор – Чадов Олег Олексійович.
Телефон/факс: (061)213–76–01, 286–91–22.
Вид діяльності підприємства: виробництво ізольованого дроту та кабелю.
Основні забруднюючі речовини, що надходять в атмосферне повітря: речовини у вигляді суспендованих твердих часточок, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю), акрилонітрил, сірки діоксин, ацетон, бенз (а) пірен, бензин нафтовий, бензол, вініл хлористий, дибутилфталат, толуол, 1,3-бутадієн (дивініл), диоктилфталат, ізопрену олігомери, ізобутилен, кислота азотна, кислота оцтова, ксилол, масло мінеральне, мідь та її сполуки, нафталін, пропілен, свинець та його сполуки, хром та його сполуки, спирт етиловий, стирол, смола легка піролізу бурого вугілля, вуглеводні НДПС, вуглеводні граничні, оксид вуглецю, фенол, фтор та його сполуки, фтористий водень, хлоропрен, цинк та його сполуки, емульсор, етилен, а-метилстирол, етилену оксид.
Валовий викид речовин становить: 3,89 т/рік.
Для ознайомлення з документацією звертатися до ТОВ “Крок Г. Т.” за тел: (061)213–76–01, 286–91–22.
Відповідальний за ОНС – Гемпель Геннадій Михайлович.
Зауваження й пропозиції протягом місяця від дня публікації оголошення направляти у відділ по роботі зі зверненнями громадян Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: 69017, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 164, тел: 239–05–76 або 239–03–53.