Регуляторний акт: рішення міської ради “Про затвердження ставок єдиного податку”.
Підстави прийняття акта: нормативний акт прийнято на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 27552VІ та Закону України від 04.11.2011 № 4014-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”.
Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради.
Мета прийняття акта: рішення прийнято з метою затвердження Положення про єдиний податок та щомісячних ставок єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку – фізичних осіб, встановлення розміру яких (у межах, визначених законодавством) згідно з Податковим кодексом України є виключною компетенцією міської ради.
Строк виконання заходів з відстеження: зазначеним рішенням строків виконання заходів не передбачено. В подальшому повторне відстеження буде проведено у терміни, встановлені статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Методи одержання результатів та спосіб одержання даних: відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на основі бази даних ДПА у Запорізькій області щодо сум надходжень від сплати суб’єктами підприємницької діяльності єдиного податку.
Кількісні та якісні показники результативності: сума надходжень від сплати суб’єктами підприємницької діяльності єдиного податку та кількість платників єдиного податку.
Очікуваний результат: очікуваним результатом впровадження регуляторного акта є:
– вдосконалення законодавчої основи оподаткування суб’єктів малого підприємництва;
– можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства;
– надходження до бюджету від сплати єдиного податку.
Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: у подальшому буде здійснюватись шляхом проведення аналізу сум надходжень до бюджету від сплати суб’єктами підприємницької діяльності єдиного податку та кількості платників єдиного податку.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. В. Гриценко