Дитина, про яку немає кому піклуватися, не навчиться турбуватися про інших, віддавати тепло своєї душі, проявляти ніжність та ласку, вона не може бути щасливою, бо не знає, що щастя – це повноцінна, гармонійна сім’я. Виховання у родині надасть можливість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, відчути любов, тепло та турботу.
Існує декілька форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники. Прийомні діти – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім’ї. Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації – до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.
За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім’ї. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню.
Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прийомної сім’ї, на основі типового договору укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї.
У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.
Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України.
Більш детальну інформацію про створення та функціонування прийомних сімей можна отримати у відділі по Орджонікідзевському району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 5, каб. № 1, тел.: 34–70–48, 225–63–81.