Програма поліпшення стану водних ресурсів Запоріжжя передбачає виконання 33 заходів. На початок 2012 року виконано 18 заходів. Витрачено 448086,72 тисячі гривень.
Інформацію щодо стану виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Запоріжжя станом на 01.01.2012 надано управлінням з питань екологічної безпеки Запорізької міськради.ВАТ “Запоріжсталь”
Передбачено 13 заходів. Виконано 4 заходи. Не виконано 9 заходів, з яких по 4 заходах підписано трьохсторонню угоду з терміном виконання – 2017 рік. За цей час витрачено 250607,6 тисячі гривень.
“Спорудження насосної станції з перехоплення та повторному використанню дренажних та стічних вод з-під шлакових відвалів ВАТ “Запоріжсталь” та ВАТ “Запорізький завод феросплавів”. Захід виконано. Природоохоронний ефект – зниження скидів стічних вод на 1000 тис. м3/рік. Збудовано та у 2006 році введено до експлуатації комплекс споруд з замкненим циклом з уловлювання дренажних вод з-під шлакових відвалів ВАТ “Запоріжсталь” та ВАТ “Запорізький завод феросплавів”. До складу комплексу входять три насосні станції та дренажна система, довжиною 1,15 км. На виконання даного заходу витрачено 26 мільйонів гривень власних коштів підприємства.
“Будівництво відстійника для очистки промислово-дренажних стоків та зливостоків з території кислородно-конверторного цеху та східної частини комбінату”. Захід не виконано – термін виконання – 2003–2006 роки. Згідно трьохсторонньої угоди – 2017 рік, природоохоронний ефект – зниження скидів на 1070 тисяч м3/рік.
Введений в експлуатацію замкнений водооборотний цикл у балці Маркусовій дозволив зменшити надходження дренажних вод у водойми на 1200 тисяч м3/рік та скоротити споживання технічної води на комбінаті. Вода, що знаходиться в оборотній системі, постійно використовується у технології цеху шлакопереробки комбінату.
Будівництво споруд та дренажних мереж зі збору та використанню у виробництві дренажних стоків дозволило досягти ефекту зі зниженню обсягів скиду зворотних вод та концентрацій забруднюючих речовин, затверджених нормативами ГДС. Роботи з будівництва відстійника планується здійснити у комплексі будівництва конверторного цеху. Рішенням облради від 28.06.2009 № 9 прийнято рішення укласти трьохсторонню Угоду, згідно якої термін виконання заходу погоджено 2017 рік.
“Будівництво відстійника та насосної станції з повернення зливостоку з території району доменних печей та переливів умовно чистих вод від охолодження агрегатів доменних печей у виробництво” (термін виконання – 2003–2006), згідно угоди – 2017 рік, природоохоронний ефект – повернення умовно чистих зливостоків – відповідно до розрахунків). У результаті реконструкції доменних печей № № 2, 3 та повним демонтажем доменної печі № 1 знижено скид умовно-чистих вод у р. Дніпро. Згідно техніко-економічного обгрунтування з перевлаштування мереж водопостачання та водовідведення у комплексі реконструкції сталеплавильного виробництва з будівництвом конверторного цеху передбачено виконання заходів з будівництва відстійника і поверненню зливостоку з території, прилеглої до даного випуску зворотних вод (Північний випуск). Захід не виконано. Рішенням облради від 28.06.2009 № 9 прийнято рішення укласти трьохсторонню Угоду, згідно якої термін виконання заходу погоджено на 2017 рік.
“Реконструкція шламопроводу між шламонакопичувачами б. Городиської та б. Капустяної” (2003–2005, природоохоронний ефект – збереження корисної ємності шламонакопичувача б. Капустянка, 2000 тисяч м3). Захід виконано.
“Переведення травильних ліній ЦХП-1 на соляно-кислотне травлення з будівництвом установки регенерації відпрацьованих травильних розчинів (ВТР) та промивних вод” (термін виконання 2010 рік, згідно угоди – 2017 рік, природоохоронний ефект – зниження скидів на 1500 тис. м3/рік). На виконання заходу витрачено 212525 тисяч гривень. У 2005 році технічними службами комбінату шляхом проведення тендеру серед чотирьох зарубіжних фірм було підписано контракт з фірмою “Сіменс-ФАІ” (Австрія) на поставку обладнання для нової лінії соляно-кислотного травлення НТА-4 у ЦХП-1 з установкою регенерації соляної кислоти. Вартість контракту складає 582 мільйони гривень. Захід не виконано. Рішенням облради від 28.06.2009 № 9 прийнято рішення укласти трьосторонню Угоду, згідно якої термін виконання заходу погоджено на 2017 рік.
“Пошук методів знешкодження травильних розчинів і промивних вод при травленні нержавіючих марок сталей і розробка проектно-кошторисної документації” (2002, природоохоронний ефект – зменшення скидів ВТР). Пошуки методів проводились, але прийнятні не знайдено. Захід не виконано.
“Будівництво установки зі знешкодження відпрацьованих травильних розчинів при травленні нержавіючих марок сталей” (2006–2008, природоохоронний ефект – зменшення скидів ВТР на 16 тисяч м3/рік). Захід не виконано.
“Пошук методів знезаражування ВТР та промивних вод ЦХП-3, розробка проектно-кошторисної документації” (2004, природоохоронний ефект – зменшення скидів ВТР). Захід не виконано.
“Будівництво відділення повторного використання промивних вод НТА-3 ЦХП-1, стоків відділення жерсти та промивних вод ЦГПТЛ” (2007–2010, природоохоронний ефект – зменшення скидів промивних вод на 1500 тис. м3/рік). Захід не виконано. На сьогодні на комбінаті припинено прокат нержавіючих марок сталі, отже зменшено скиди відпрацьованих травильних розчинів (ВТР) та промивних вод. “Будівництво установки зі знезаражування ВТР та промивних вод ЦХП-3” (2008–2010, природоохоронний ефект – зменшення скидів ВТР).
За даними підприємства, на сьогодні об’єм ВТР, утворених при травленні нержавіючих марок сталі у ЦХП-3, складає 50 – 250 м3/рік (заплановано Програмою зменшення – 4 тисячі м3/рік) та промивних вод – 1000 м3/рік (заплановано Програмою зменшення – 11 тис.м3/рік). Відпрацьовані травильні розчини ЦХП-3 нейтралізуються на місці вапняним розчином. Захід не виконано.
“Реконструкція мереж зворотного циклу умовно-чистих вод головної насосної станції” (2010, природоохоронний ефект – ліквідація дебалансу на зворотному циклі газоочисток мартенівських печей та зворотному циклі газоочисток доменних печей на 3700 тис. м3/рік). Виконано ряд заходів з реконструкції мереж, які дозволили скоротити дебаланс на зворотному циклі мартенівських і доменних печей та фактично зменшити скид зворотних вод у р.Дніпро по випуску № 3 (б.Капустянка) на 3460,2 тис.м3/рік. Витрати склали 5192 тисячі гривень. Захід виконано.
“Організація збору та доставка відпрацьованих емульсій ЦХП-1, ЦГПТЛ та ЦХП-3 на зворотний цикл газоочисток доменних печей” (2002, природоохоронний ефект – збір емульсій у кількості 11 тис. м3/рік). Організовано збір відпрацьованих емульсій та використання їх у якості коагулянту на зворотному циклі газоочисток доменних печей у повному обсязі від утворення. Захід виконано.
“Будівництво оборотного циклу умовно-чистих вод прокатних цехів” (2010, згідно угоди – 2017, природоохоронний ефект – зниження обсягів скиду умовно-чистих вод на 6200 тис. м3/рік). Будівництво оборотного циклу умовно-чистих вод планується здійснити у комплексі будівництва конверторного цеху. Захід не виконано. Рішенням облради від 28.06.2009 № 9 прийнято рішення укласти трьохсторонню Угоду, згідно якої термін виконання заходу погоджено на 2017 рік.
ВАТ “Дніпроспецсталь”
Передбачено виконання 5 заходів. Виконано 2 заходи.
Витрачено 900 тисяч гривень.
“Монтаж та введення в експлуатацію установки доочищення КПВ та ВТР від завислих речовин” (2004, природоохоронний ефект – зменшення скидів на 240 м3/рік).
Підприємством було виконано монтаж та введено в експлуатацію дослідну установку з очистки кислотно-промивних вод (КПВ) від завислих речовин. Доочищена освітлена вода після КПВ (з вмістом завислих речовин 60–70 мг/дм3) направлялась для підживлення зворотного циклу очисних споруд прокатного цеху. Однак, через високий вміст солей (1800 мг/дм3) від використання освітленої води на зворотному циклі прокатного цеху на підприємстві відмовились (тому, що доочистка освітленої води від завислих речовин не вирішувала проблему вмісту солі). Захід не виконано.
“Монтаж фільтрів доочистки освітленої води на зворотному циклі окаліномістських стоків” (2002, природоохоронний ефект – ліквідація дебалансу на 500 тисяч м3/рік). “Монтаж фільтрів доочистки освітленої води прокатного цеху” (2004,
природоохоронний ефект – ліквідація дебалансу на 2500 тис. м3/рік). По цих заходах було вивчено досвід доочистки освітленої води на інших підприємствах, що показало недоцільність улаштування фільтру доочистки на зворотному циклі окаліномістських стоків. Через це у 2003 році було розроблено проект на улаштування фільтру доочистки освітленої води у прокатному цеху. Захід з монтажу фільтрів доочистки у прокатному цеху виконано у повному обсязі у 2006 році. Потужність фільтрів складає 600 м3/год. (5,25 млн. м3/рік, при запланованому Програмою екологічному ефекті обох заходів – 3 мільйони м3/рік). Витрачено 300 тисяч гривень.
“Проектування та будівництво насосної станції з перехоплення промивних стічних вод від калібровочного та термічного цехів” (2005, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 2000 тис. м3/рік). Захід виконано. Витрачено 600 тисяч гривень. “Будівництво зворотного циклу мийки АТЦ” (2004, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 1 тисячу м3/рік). Роботи по цьому заходу не проводились. Захід не виконано.
Від виконання заходів ВАТ “Дніпроспецсталь” Програма передбачає зменшення скиду зворотних вод у шламонакопичувач ВАТ “Запоріжсталь” на 5,241 млн. м3/рік. Скид промстічних вод у шламонакопичувач у 1999 році (рік, що передував період аналізу даних та розробці Програми) складав 11 мільйонів м3. За 2007 рік (встановлений Програмою строк) скид склав 5,7 мільйона м3, що на 5,3 мільйона м3 менше, ніж у 1999 році.
ВАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”
Передбачено виконання 6 заходів. Виконано 3 заходи.
Витрачено 181318,15 тисячі гривень.
“Повне переведення теплоенергоцентралі на газоподібне паливо (резервне паливо – мазут)” (2002, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 100 тис. м3/рік). Витрачено 1 мільйон гривень. Захід виконано.
“Реконструкція електролізного виробництва з впровадженням “сухих” газоочисток” (2003–2010, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 260 тис. м3/рік).
При капітальних ремонтах електролізерів проведено їх модернізацію з удосконалюванням конструкції. Впроваджена АСУТП “Тролль” у № 1,2 та № 7,8 корпусах. Проведено модернізацію 200 електролізерів з удосконаленням катодного вузла та систем газоуловлювання. На виконання заходу витрачено 163255,548 тисячі гривень, при вартості у 370 мільйонів гривень. Захід не виконано.
“Реконструкція газоочисток руднотермічних печей кремнію № 1, № 2 з впровадженням “сухих” газоочисток” (2003–2006, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 700 тисяч м3/рік). По даному заходу було виконано роботи з перенесення водоводів із зони забудови, велись роботи з будівництва фундаментів, колон. На виконання заходу витрачено 14862,6 тисячі гривень. На сьогодні печі виведено з експлуатації. Захід не виконано.
“Розрахунок та впровадження технології утилізації вугільної піни і шламів газоочисток” (2002, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 10 тисяч м3/рік).
Розроблено та впроваджено технологію утилізації вугільної піни і шламів газоочисток із застосуванням продукту в електролізному виробництві. Із шламів газоочисток видаляються та повторно використовуються фтористі сполуки. Витрачено 200 тисяч грн. Захід виконано, термін минув.
“Реконструкція газоочисток руднотермічних силікоалюмінію № 1, № 2, № 3 з впровадженням рукавних фільтрів та напівсухого методу очищення від сірчистих сполук” (2004–2006, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 50 тис. м3/рік). Печі не експлуатуються. Роботи не проводились. Захід не виконано.
“Реконструкція газоочисток руднотермічних печей кремнію № 3, № 4 зі збільшенням площі фільтрації рукавних фільтрів” (2005, природоохоронний ефект – зменшення скидів забруднених вод на 30 тис. м3/рік).
По цьому заходу у 2003 році було впроваджено новий фільтровальний матеріал замість збільшення площі фільтрації рукавних фільтрів. Освоєно 2000 тис. грн. Печі виведено з експлуатації. Захід виконано.
ВАТ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”
Передбачено 1 захід. Виконано 1 захід. Витрачено 10291,42 тисячі гривень.
“Реконструкція центральних очисних споруд комбінату” (2007, природоохоронний ефект – зменшення скиду стічних вод).
Виконано капітальний ремонт з реконструкцією відстійників № № 1–5, проведено роботи з ремонту підземної частини трубопроводу з перекачки промислових стоків у річку Дніпро, розсіюючого випуску, побудовано відділення зневоднення осаду та ін. Спеціалістами комбінату проведено роботу з підбору сучасного реактиву – флокулянта, який дає можливість знизити вміст завислих речовин у стоках до концентрації, меншої ніж фонова у річці Дніпро. Реконструкцію очисних споруд завершено. Захід виконано.
ЗДП “Кремнійполімер”
Передбачено 3 заходи. Всі виконано. Витрачено 125,9 тисячі гривень.
У 2002–2003 роках виконано всі заходи (природоохоронний ефект – зменшення скиду зважених речовин, покращання технологічних параметрів роботи устаткування), передбачені Програмою, на загальну суму 125,9 тис. грн.: проведено реконструкцію вторинних відстійників, виконано капітальний ремонт первинного відстійника № 6 з переведенням подачі в нього фільтрату ділянки зневоднення осаду, проведено реконструкцію піскових майданчиків на ділянці механічної очистки стічних вод.
Виконані роботи дозволили на виході у шламонакопичувач ВАТ “Запоріжсталь” зменшити концентрацію по завислих речовинах у зворотних водах зі 128 мг/куб.дм у 2001 році до 87,8 мг/куб.дм у ІІІ кв. 2003 року. В результаті видалення завислих речовин на ділянці механічного відстоювання збільшилось на 41,7 тонни на рік, зменшився скид завислих речовин у стічних водах на 27,6 тонни на рік.
ВАТ “Мотор Січ”
Передбачено 2 заходи, які виконано. Витрачено 4662,3 тисячі гривень.
“Впровадження у виробництво корпусу 112 Д (обробка електролітів)” (2002, природоохоронний ефект – зниження скиду зважених, неорганічних речовин). Корпус 112 Д передбачений для переробки відпрацьованих електролітів та концентрованих розчинів гальвановиробництва з метою зменшення навантаження на центральні очисні споруди (станцію нейтралізації) ВАТ “Мотор Січ”, тобто зменшення використання реагентів у процесі нейтралізації, зменшення кількості стоків через меншу кількість використання води для розведення, збільшення ефективності знешкодження стоків, отримання продуктів знешкодження (шламів) певного класу небезпеки, повернення на повторне використання компонентів розчинів та важких металів. Корпус 112 Д введений в експлуатацію з 15.09.2005 наказом по ВАТ “Мотор Січ” від 12.09.2005 № 390, але як накопичувач гальваностоків. Витрати склали 4662,3 тисячі гривень. Захід виконано.
“Періодична заміна фільтруючої засипки, добування осаду. Заміна касет на очисних спорудах зливових вод (к.53, к. 54, к. 57)” (2000–2003, природоохоронний ефект – зниження скиду зважених речовин, нафтопродуктів, органічних сполук). Щорічно проводились і проводяться надалі необхідні роботи з заміни фільтруючої засипки, добування осаду. Захід виконано.
ВАТ “Запоріж-трансформатор”
Передбачено 1 захід, який виконано. Витрачено 137,35 тисячі гривень.
“Будівництво очисних споруд у Верхньохортицькій заплаві (разом з ВАТ “ВІТ”, ВАТ “ЗЗВА”, ВАТ “Перетворювач”)” (2002, природоохоронний ефект – перехоплення і очистка аварійних забруднень нафтопродуктами). Захід виконано.
ВАТ “Запоріжабразив”
Передбачено 1 захід, який виконано. Витрачено 44 тисячі гривень.
“Проектування та будівництво лінії з переводу промзливових стічних вод на доочищення“ (ІІ кв. 2005, природоохоронний ефект – зменшення скиду забруднюючих речовин). Відділом головного конструктора комбінату у 2003 році було виконано проект та отримано позитивний висновок екологічної експертизи № 116/04 від 20.07.2004 на будівництво лінії з переводу промзливових стічних вод на доочищення.
Однак досвід експлуатації загальнозаводських очисних споруд у період тривалих атмосферних опадів виявив, що можливе підтоплення насосної станції перекачування зливових вод та, як результат, періодичний вихід з ладу насосного обладнання і скид промзливових стічних вод без очистки.
Для вирішення цієї проблеми на технічній раді спеціалістами комбінату було прийнято рішення з впровадження альтернативного варіанту – переведення промислових стоків із зливової в шламову каналізацію комбінату з терміном виконання – ІІ кв. 2005 року. Захід виконано.
ВАТ “Запорізький електроапаратний завод”
Передбачено 1 захід, який виконано.
“Введення в дію блоку доочистки хімічно знешкоджених стоків гальвановиробництва” (2002, природоохоронний ефект – зменшення у стоках концентрацій важких металів).
На підприємстві було ліквідовано ряд технологічних процесів гальванічної ділянки. Гальваностоки накопичуються та частково повторно використовуються.
КП “Водоканал”
Передбачено 21 захід. Виконано 12 заходів. Не виконано 8 заходів (у тому числі, будівництво водогонів для підключення н/с ВАТ “Запоріжсталь). Витрачено 315 мільйонів гривень.
Серед невиконаних заходів можна відзначити такі. “Реконструкція з удосконаленням технології очищення та знезараження води на ДВС-2” (2004–2007, природоохоронний ефект – поліпшення водопідготовки та якості питної води). На ДВС-2 проводились роботи із заміни старих металевих конструкцій дренажної системи та монтажу нової розподільчої системи з пластикових труб, заміни фільтруючого завантаження контактних освітлювачів.
З Державним підприємством “Український НДІ медицини транспорту” МОЗ України проведено “Санітарно-гігієнічні дослідження щодо обгрунтування використання діоксиду хлору на Дніпровській водопровідній станції (ДВС-2)”. Мета – виключення утворення органічних сполук вище допустимих значень, підвищення ефекту знезараження відносно вірусного забруднення. На виконання заходу вже витрачено 595 тисяч гривень.
“Будівництво резервуарів чистої води (РЧВ) на н/с “Павло-Кічкас” (2005–2007, природоохоронний ефект – поліпшення режиму водопостачання). Ємність резервуарів чистої води для зберігання аварійних, регулюючих і протипожежних запасів води в Запоріжжі складає 93500 м3. Згідно з виконаним Київським науково-дослідним інститутом міського господарства, необхідна сумарна ємність складає близько 260000 м3. Будівництво двох резервуарів чистої води об’ємом 1000 м3 кожний на сьогодні не розпочато.
“Будівництво напірного каналізаційного колектора К-28 від ЦОС-1 до р.Дніпро” (2003, природоохоронний ефект – поліпшення транспортування стічних вод, припинення витоків у навколишнє середовище).
Виконано 832 метри колектору, на що витрачено 603 тисячі гривень. З 2003 року роботи не проводились. Залишок складає 380 м, вартість робіт – 3836,2 тисячі гривень. У 2011 році відкоригована проектна документація для завершення робіт у 2012 році.
“Будівництво напірних колекторів від КНС № 9 та КНС № 23” (2003–2005, природоохоронний ефект – поліпшення транспортування стічних вод, припинення витоків у навколишнє середовище).
Для вирішення цієї проблеми КП “Водоканал” було прийнято рішення використати незавершений залізобетонний водогін загальною довжиною 1800 м. Протягом 2000 – 2001 років КП “Водоканал” для з’єднання частин незавершеного водогону та підключення його до каналізаційних мереж було прокладено додатково 479 метрів залізобетонного трубопроводу, на що витрачено 272,89 тисячі гривень. Таким чином, незадовільна ділянка каналізаційного колектору від КНС № 9 була виведена із експлуатації, що ліквідувало забруднення навколишнього середовища господарчо-побутовими стоками через його часті пориви.
Каналізаційний колектор КНС № 23 споруджено у 1965–1970 роки. В експлуатації знаходиться з 1982 року. Довжина колектору 7,2 км, з якої 1 км мережі перетинає Верхньо-Хортицьку заплаву. У 2004 році було виконано заміну 360 п/м найаварійнішої ділянки каналізаційного колектору біля КНС№ 23, розроблено проектно-кошторисну документацію на прокладку тимчасового колектору довжиною 1025 м у Верхньо-Хортицькій заплаві, проводились роботи з відновлення дороги з обслуговування колектору.
У 2005 році за рахунок міського бюджету розроблено проект будівництва дамби та виносу 2,5 кілометра колектору від КНС № 23 із затопленої зони. Витрати склали 128 тисяч гривень. Кошторисна вартість будівництва дамби (спільної для водоводу, газопроводу та колектору) та виносу колектору складає 25983,59 тис. грн. На 2009 рік з обласного екофонду було виділено та виконано робіт на 6713,09 тисячі гривень. На 2010 рік виділено 9328 тисяч гривень, освоєно 2612,8 тисячі гривень. Затримка з реалізації заходу у 2010 році виникла через необхідність погодження з КМУ витрат коштів місцевих екофондів. Будівельна готовність об’єкта складає 26,3 відсотка. У 2009 році виконано безтраншейну прокладку 807 метрів колектору. У 2010 році укладено 30 погонних метрів сталевої труби Д=720 мм, 335 п/м поліетиленової труби Д=750 мм, встановлено металевий перехід колектору через русло річки, розчищено 820 п/м русла р. Верхня Хортиця. Проектна потужність об’єкта складає 2543 погонних метри.
Паралельно протягом 2008-2009 років проведено роботи з реконструкції іншої ділянки колектору на вулиці Буревісника (від вулиці Скальної до вулиці Істоміна) довжиною 1172 метри. Витрачено 5964 тисячі гривень.