В Управлінні Національного банку України в Запорізькій області начальник відділу готівкового обігу та касових операцій Олександр Трещов презентував пам’ятні монети, введені в обіг Національним банком України в лютому поточного року. Йшлося про пам’ятні монети “До 200-річчя С. Гулака-Артемовського” і “Володимир Вернадський”.

 

 

– Монета “До 200-річчя С. Гулака-Артемовського”, – розповів Олександр Вікторович, – номіналом 20 гривень зі срібла. Вона із серії “Інші монети”. Вартість – 1015 гривень. Присвячена 200-літтю від дня народження Семена Гулака-Артемовського – славетного українського композитора, оперного співака, блискучого актора, автора першої української опери “Запорожець за Дунаєм”, що ввійшла до золотого фонду національної музичної спадщини, а також 150-річчю з дня прем’єри цієї опери. Опера – надзвичайний здобуток композитора. У ній втілено національні особливості українського фольклору й побуту. До того ж, С. Гулак-Артемовський – автор лібрето і перший виконавець партії Карася. Монету виготовлено зі срібла 925 проби, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса в чистоті – 62,2 грама, діаметр – 50 мм, тираж – 4 тис. штук. Гурт монети – гладкий із заглибленим написом. Художник – Микола Кочубей, скульптори – Анатолій та Володимир Дем’яненки.
Монета “Володимир Вернадський” – номіналом 5 гривень зі срібла. Продовжує серію “Видатні особистості України”. Вартість – 415 гривень. Присвячена 150-річчю від дня народження Володимира Вернадського – всесвітньо відомого вченого-природознавця, мінералога, кристалографа, основоположника геохімії, біогеохімії та радіогеології, мислителя, філософа, першого президента Української Академії Наук й засновника першої Наукової бібліотеки в Україні. Монету виготовлено зі срібла 925 проби, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса в чистоті – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – 5 тис. штук. Гурт монети – гладкий із заглибленими написами позначення металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 15,55 і логотипом Монетного двору Національного банку України. Художники – Олександр Кузьмін, Марія Скоблікова, Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки, скульптори – Анатолій Дем’яненко, Володимир Атаманчук.
На презентаційному зібранні Олександр Трещов повідомив, що 2013 року Національним банком України заплановано випуск 28 пам’ятних монет, три з яких мають стосунок до Запоріжжя (випуск монет очікується в жовтні), а саме: одна монета із нейзильберу номіналом 2 гривні, тиражем 20 тис. шт., присвячена 125 річниці з дня народження Нестора Махна; дві монети зі срібла номіналом 50 гривень, тиражем 1 тис. шт. та з нейзильберу номіналом 5 гривень, тиражем 30 тис. шт., присвячені Битві за Дніпро (до 70-ліття визволення України від фашистських окупантів).
Управлінням Національного банку України в Запорізькій області за січень нинішнього року реалізовано 102 інвестиційні монети. За цей період запоріжці інвестували в новий фінансовий інструмент 100 тисяч гривень.
Слід наголосити, що пам’ятні монети є дійсними платіжними засобами України та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до усіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

Анатолій БАБІЙ,
фото Володимира ШЕРЕМЕТА