Назва об’єкта приватизації: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 69015, м. Запоріжжя, вул. Генераторна, буд. 7 (Ленінський район).
Балансоутримувач: Міське комунальне підприємство “ОСНОВАНІЄ” (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 13), код за ЄДРПОУ 20485152).
Відомості про об’єкт та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: Об’єкт розташовано у Ленінському районі правобережної частини м. Запоріжжя, в глибині забудови житловими будинками. Рік введення в експлуатацію будинку – 1972. Об’єкт площею 465,4 кв.м має відокремлений вхід і займає частину цокольного поверху житлового 5-поверхового цегляного будинку. Інженерне обладнання: електро-, тепло-, водопостачання, каналізація. Приміщення знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту чи реконструкції. Об’єкт вільний від оренди. Поруч знаходяться: басейн, супермаркет “Сільпо”, зона Запорізької ГЕС. Земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, за функціональним призначенням відноситься до земель змішаного використання, знаходиться в зоні пішехідної доступності до міського транспорту, має під’їзні шляхи з асфальтовим покриттям та благоустрій. Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ: 669607,29 грн.
Сума ПДВ: 133921,46 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 803528,75 грн. (вісімсот три тисячі п’ятсот двадцять вісім гривень 75 копійок).
Грошовий внесок (10 % початкової ціни продажу): 80352,88 грн. (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят дві гривні 88 копійок) без ПДВ.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації
Профіль використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно з урахуванням вимог нормативно-правових актів з цього питання.
Протягом одного місяця від дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору купівлі-продажу (надалі – Договір) відшкодувати Органу приватизації витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону (реклама, послуги ліцитатора).
Протягом одного місяця від дати підписання акта передачі об’єкта приватизації:
підготувати та надіслати до балансоутримувача житлового будинку, у якому знаходиться об’єкт приватизації, проект угоди про спільне користування будинком та прибудинковою територією, про що письмово повідомити Орган приватизації у 5-денний термін з дати надсилання проекту угоди. У разі виникнення аварійних ситуацій, а також для виконання планових обстежень конструкцій та інженерних комунікацій будинку забезпечувати постійний доступ в приміщення працівників балансоутримувача;
здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно об’єкта приватизації в ТОВ “Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації”.
Протягом двох років від дати підписання акта передачі об’єкта приватизації виконати капітальний ремонт чи реконструкцію приватизованого об’єкта відповідно до “Правил забудови м. Запоріжжя”, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2007 № 24, та “Правил оформлення документів на проектування та будівництво об’єктів містобудування в місті Запоріжжя”, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 19.05.2010 № 85. У разі проведення реконструкції об’єкта приватизації – зареєструвати декларацію про введення об’єкта приватизації в експлуатацію за цільовим призначенням.
Протягом п’яти років від дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору:
виконувати заходи щодо благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої до об’єкта приватизації території відповідно до санітарно-технічних норм та вимог Положення про благоустрій територій та забезпечення чистоти і порядку у м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41,
забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавства України з питань охорони навколишнього середовища;
допускати працівників Органу приватизації на об’єкт з метою перевірки виконання зобов’язань за Договором. Надавати за вимогою Органу приватизації необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання Покупцем умов Договору;
у разі передачі об`єкта приватизації (або його частини) в оренду письмово повідомити про це Орган приватизації не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів до дати здійснення факту. Передбачити у договорі оренди виконання орендарем зобов`язань, встановлених цим Договором та не виконаних Покупцем на момент здійснення такої передачі.
Зобов’язання покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії зобов’язань, визначених Договором.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності умов цього Договору здійснюється виключно за погодженням з Органом приватизації та можливе лише із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором, прав та обов’язків Покупця згідно з чинним законодавством України.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) можливі лише після сплати ним ціни продажу об`єкта приватизації, виконання всіх грошових зобов’язань за Договором.
Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати Органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Покупець зобов`язаний внести кошти за придбаний об`єкт приватизації, що складають ціну продажу з урахуванням ПДВ, протягом 30-ти календарних днів з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.
У разі, якщо Покупець не сплатить ціну продажу об’єкта приватизації та неустойку у розмірі, строк та порядку, визначених розділом 2 Договору, Договір підлягає розірванню згідно з чинним законодавством.
У разі, якщо Покупець в установлений Договором строк не прийняв об’єкт приватизації, Орган приватизації може порушити питання про розірвання Договору і вимагати відшкодування збитків, понесених ним внаслідок розірвання Договору (витрати Органу приватизації на підготовку об’єкта приватизації до продажу) за рішенням суду.
За недопущення представників Органу приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця, який став власником об`єкта приватизації, накладається штраф у розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення.
За невиконання інших зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.
У разі порушення термінів виконання вищевказаних зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 5 (п’яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання зобов’язань за Договором.
Зміни та доповнення до договору купівлі-продажу об’єкта приватизації вносяться відповідно до вимог чинного законодавства України з питань приватизації.
У ціну продажу об’єкта включаються витрати органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Учасник аукціону, визнаний переможцем, який відмовився від підписання протоколу аукціону (якщо це підтверджено відповідним документом, підписаним трьома незацікавленими особами) або укладення договору купівлі-продажу на об’єкт приватизації, відшкодовує Органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і проведення аукціону. При цьому грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, йому не повертаються та не зараховуються при визначенні та сплаті суми витрат органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Переможець аукціону протягом 5-ти календарних днів від дати затвердження органом приватизації результатів аукціону повинен підписати та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу на придбаний об’єкт. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього договору, бере на себе Покупець.
Додаткова інформація для покупців
Юридичні та фізичні особи подають заяву на участь в аукціоні за встановленою законодавством України формою з відповідним пакетом документів. Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні з 10–00 до 16–00 за місцем його розташування, час ознайомлення з об’єктом узгоджується додатково з Органом приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок: у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян України – 17,00 грн. без ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта повертаються всім учасникам аукціону, які не стали переможцями, в 10-денний термін після його проведення. Переможцю аукціона зазначені грошові кошти зараховуються в ціну продажу об’єкта.
У випадках перерахування грошових коштів через банківські установи комісійний збір сплачується платником.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. перераховується на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта перераховуються на рахунок Органу приватизації № 37323005004293 у ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
До початку проведення аукціону кожний його учасник повинен пройти реєстрацію та ознайомитися з правилами проведення аукціону.
Фізична та юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна мати при собі:
документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
заяву на участь в аукціоні, зареєстровану в Органі приватизації.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення торгів з 10–00 до 10–45.
На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату у розмірі 12,00 грн. з ПДВ на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068. Підтверджувальний платіжний документ повинні мати при собі.
Переможцем аукціону стає покупець, що запропонував у ході торгів найвищу ціну. Заяви на участь в аукціоні подавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. № 105, щоденно з 9–00 до 16–00, крім вихідних днів.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до початку аукціону) – 21 вересня 2012 року.
Аукціон відбудеться 25 вересня 2012 року об 11-тій годині за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 41 (торговельна зала Запорізької товарної біржі “Гілея”).
Консультації з питань проведення аукціону та подання заяв на участь в аукціоні можна отримати у відділі з питань приватизації управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.60-б, каб. № №412, 415 або за телефонами: 213–24–95; 213–24–92.

Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради