Підходить до завершення підготовка до проведення масштабного Другого Міжнародного спеціалізованого «Еко Форуму». Проходити він буде протягом трьох днів – з 30 травня по 1 червня – у виставковому комплексі «Козак-Палац». За словами організаторів, «Еко Форум» у цьому році пройде ще з більшим розмахом. На сьогоднішній день надійшло вже вдвічі більше заявок на участь, ніж у минулому.

– Ми хочемо, щоб Запоріжжя стало майданчиком для обміну досвідом, для впровадження нових технологій у сфері екології, – підкреслив заступник міського голови Валерій Еделєв. – Нашими партнерами в організації «Еко Форуму-2018» стало Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти і науки України, Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата, ЗОСПП «Потенціал».

За словами Валерія Еделєва, у Запорізькому «Еко Форумі» візьмуть участь представники науки з Києва, Харкова, Вінниці, Дніпра, Чернівців, Рівного, а також гості з Німеччини, Франції, Канади, Ізраїлю, Польщі, Туреччини, Китаю, США. На експозиційному майданчику будуть представлені стенди розробників сучасних технологій у сфері охорони навколишнього середовища.

Очікується виступ понад 120 доповідачів, буде розгорнуто близько 70 експозицій.

Як розповів начальник управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради Гліб Золотарьов, пленарна частина форуму буде присвячена реформуванню системи управління природоохоронної діяльності та державного природоохоронного нагляду.

Так, делегатами буде розглянуто стан та перспективи гармонізації природоохоронного законодавства України відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Гості з міста Оберхаузен (Німеччина) розкажуть про захист клімату та ренатурацію річок у своєму місті.

На прикладі системи моніторингу та інформування щодо якості повітря федеральної землі Саксонія-Ангальт (Німеччина) буде досліджена стратегія ЄС «Якість повітря та чисте повітря для Європи». Приверне увагу гостей форуму і театралізована презентація експерименту німецького фізика і мера Магдебурга Отто фон Геріке «Магдебурзькі півкулі».

Канадський представник з питань екологічної збалансованості Проекту ПРОМІС розповість про те, як відбувається реалізація політики екологічної збалансованості у Канаді. Представники з Чехії презентують досвід екологічного управління забруднення повітря в промислових містах Прага та Острава.

Крім того, експерти обговорять тенденції та основні інструменти екологізації економіки в Україні та світі, а також здійснення моніторингу навколишнього природного середовища гідрометеорологічними організаціями ДСНС України та виконання Директив Європейського Союзу.

На пленарному засіданні буде детально розглянута екосистема міста в контексті Смарт-сіті та концепція «Екоофісу» (green-office).

З кожним роком все більше компаній заявляють про свою соціальну відповідальність і приймають активні кроки щодо збереження ресурсів нашої планети. Вони реалізують екологічні проекти, спрямовані на збереження навколишнього середовища. «Зелений офіс» – це концепція управління організацією, яка базується на зменшенні споживання води, енергії, інших ресурсів; зменшенні кількості відходів при роботі в офісах; закупці товарів та послуг, які мінімізують вплив на довкілля тощо. Завдяки програмі «Зелений офіс» компанії не тільки публічно демонструють свою екологічну відповідальність, а й отримують практичний зиск, такий, як зниження витрат на утримання офісу та покращення іміджу у відносинах із зацікавленими сторонами, – розповів Гліб Золотарьов.

Дуже важливим є питання зелених фінансів. Це фінансу­вання інвестицій, які забезпечують екологічні переваги в більш широкому контексті сталого розвитку і включають, наприклад, забруднення повітря, води, земель; скорочення викидів парникових газів; підвищення ефективності використання енергії, а також пом’якшення й адаптацію до зміни клімату. Зелені фінанси охоплюють широкий спектр фінансових установ і класів активів та передбачають як державне, так і приватне фінансування й ефективне управління екологічними ризиками у всій фінансовій системі. Незважаючи на певний прогрес, лише невелика частина банківського кредитування в міжнародній практиці класифікується як зелені фінанси. Менше як 1 % глобальних облігацій позначені як зелені і менш ніж 1 % є авуарами глобальних інституційних інвесторів як екологічно чисті активи інфраструктури. За останнє десятиліття в національному законодавстві розвинених країн значно розширилися різні варіанти розвитку зеленого фінансування, що взаємодоповнюють фінансовий сектор. До них належать, зокрема, вимоги щодо кредитування та інвестування, посилення екологічного розкриття інформації й управління, а також фінансові продукти, такі як зелені кредити, зелені облігації, інвестиційні трасти зеленої інфраструктури та зелений індекс продукції, які визначені міжнародними фінансовими інституціями.

За словами заступника голови комісії з питань екології Миколи Силіна, знаковим є той факт, що основну фінансову підтримку форуму надали запорізькі індустріальні гіганти, які також охоче поділяться своїм досвідом щодо впровадження сучасних технологій і обладнання, що володіють високими екологічними стандартами, таких як пилогазоочищення, очищення промислових стоків, глибока переробка промислових відходів.

На «Еко Форумі» буде розгорнуто ряд тематичних секцій.

У перший день відбудуться заходи за секцією, присвяченою охороні повітряного басейну, технології та обладнання захисту атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами.

Так, у рамках цієї секції будуть підняті наступні теми:

результати моніторингу стану атмосферного повітря

м. Запоріжжя у світлі вимог Директиви 2008/50/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря;

– ЕКОтрансформація-2018: кращі екологічні рішення українських підприємств щодо покращення стану атмосфери;

– закономірності формування забруднення атмосферного повітря та детермінація впливу на здоров’я населення;

– проект програми щодо зниження вмісту зважених часток (РМ10 та РМ4) в атмосферному повітрі м. Запоріжжя;

– інше.

Друга секція стосуватиметься охорони водних ресурсів, водопостачання, водовідведення, технології та обладнання з очищення природної та стічної води. У цій секції торкнуться наступних питань:

утилізація стічних вод у столиці федеральної землі Магдебурзі та контроль живильних речовин на станції очистки стічних вод Магдебурга;

– структура та організація подачі питної води в північній Саксонії-Ангальт та столиці федеральної землі Магдебурзі;

– стан централізованого водовідведення населених пунктів України;

– гідроморфологічний моніторинг масивів поверхневих вод категорії «річки»;

– зниження скидів ПАТ «Запоріжсталь» як результат виконання природоохоронних заходів;

– особливості планованої діяльності в галузі очищення та водовідведення стічних вод населених пунктів після прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– очищення промислових стічних вод із застосуванням методів магнітної сепарації осаду та каталітичного окислення;

– зневоднення осадів із застосуванням технології Geotube®;

– енергоефективна технологія очистки стічних вод малих населених пунктів з чисельністю від 500 до 15 тисяч чоловік;

– полімерні труби та запірна арматура для мереж водопостачання та водовідведення;

– аналіз якості структурованої води;

– продукція Hawle в системах водопостачання та водовідведення;

– ТОВ «ГРУНДФОС Україна» – інноваційні рішення для водопостачання та водовідведення;

– використання полімерних труб для будівництва та реконструкції водопроводів та каналізації;

– створення розрахунково-інформаційних комплексів інженерних мереж;

– «ТерПолімерГаз» – український виробник для сучасних трубопровідних систем водопостачання та водовідведення. Коекструдована труба для безтраншейного монтажу;

– комплексне рішення в механічному очищенні стічних вод;

– фіторемедіація. Досвід ефективного використання природних процесів самоочищення в басейнах малих річок як важливий етап ревіталізації водних екосистем;

– альтернативна методика очистки водойм від донних відкладень в умовах тісної міської забудови;

– електрохімічні методи обробки стічних вод в системах оборотного водопостачання;

– інше.

На другий день відбудеться секція «Система контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища», до якої увійдуть питання:

впровадження в Україні міжнародного Протоколу щодо реєстрів викидів і перенесення забруднювачів;

– пересувна лабораторія якості довкілля: перші кроки до розбудови моніторингу довкілля на регіональному рівні;

– досвід впровадження системи екологічного моніторингу в Дніпропетровській області;

– досвід впровадження автоматизованої системи моніторингу джерел викидів ПАТ «Запоріжсталь»;

– оцінка результатів моніторингових досліджень стану навколишнього середовища в м. Запоріжжі за останні 7 років;

– перспективи екологічної модернізації металургійних виробництв;

– система віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища;

– пестициди як одна із складових екологічного ризику щодо безпечності харчових продуктів. Правовий режим вимог, регламентуючий екологічно безпечне використання пестицидів;

– радіоекологічний моніторинг і дози опромінення населення Запорізької області;

– деякі аспекти неінфекційної захворюваності населення в умовах промислового міста;

– інше.

У секції «Переробка промислових та побутових відходів, енергетичний потенціал відходів, використання вторинної сировини» обговорять:

еко-банкінг як складова частина поліпшення екологічної ситуації та розвитку економіки України;

– підходи до розроблення регіонального плану управління ТПВ на прикладі м. Черкаси;

– переробка промислових та побутових відходів, енергетичний потенціал відходів, використання вторинної сировини в м. Бердянськ;

– поводження з відходами та розробка екологічної документації;

– переробка відходів сільськогосподарських підприємств та осадів стічних вод з отриманням біосубстратів з удобрювальними властивостями;

– розробка та досвід впровадження в Україні технології термокаталітичного знешкодження твердих побутових відходів;

– застосування сучасних методів переробки та утилізації відходів в промисловому мегаполісі;

– медико-гігієнічні аспекти поводження з медичними відходами на території Запорізької області. Проблематика нормативного регулювання поводження з відходами у сфері санітарного законодавства;

– поводження з медичними відходами у призмі вимог Директиви 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив;

– переробка промислових і побутових алюмінієвих відходів: екологічні та енергетичні аспекти;

– монетизація теплових та екологічних витрат на підприємствах;

– інше.

Окрему увагу слід звернути на секцію Асоціації міст України з екологічної збалансованості «Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм розвитку міст: законодавчі та практичні аспекти», яка відбудеться у другий день форуму. На ній відбудеться демонстрація фільму «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» та будуть досліджені наступні теми:

– Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– методичні рекомендації з проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування в Україні;

– стратегічна екологічна оцінка: міжнародний досвід;

– досвід проведення СЕО в країнах Центральної та Східної Європи;

– досвід проведення СЕО в містах-партнерах Проекту ПРОМІС;

участь громадськості у проведенні СЕО Стратегії розвитку міста Запоріжжя;

– стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку міста Кременчук;

– стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку міста Горішні Плавні до 2028 року;

– інше.

На третій день форуму працюватиме секція «Енергозбереження та енергоефективність. Енергію громад у розвиток децентралізації», де розглянуть:

– програми фінансування енергоефективних та енергозберігаючих заходів для фізичних осіб;

– відстеження сонця має яскраве майбутнє;

– проекти з енергоефективності GIZ;

– проект «Консультування підприємств щодо енергоефективності»;

– моделювання ефективності громади з урахуванням концепції сталого розвитку;

– фінансове забезпечення реформування адміністративно-територіального устрою України;

– негативний вплив бюджетного вирівнювання на фінансово-економічний стан ОТГ (об’єднаних територіальних громад);

– економічне обґрунтування процесів енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

– комплексні заходи з енергоефективності у водопостачанні та водовідведенні КП «Водоканал» м. Запоріжжя;

– проектне управління відтворенням водних біоресурсів Каховського водосховища та отриманням товарної продукції;

– проектне управління підвищенням рівня ефективності природокористування у процесі водопостачання та водовідведення;

– раціональне управління земельними ресурсами ОТГ;

– аналіз впливу «енергії» громади на її функціонування і розвиток;

– дерево моделей в управлінні ОТГ;

– інше.

У секції «Екологічна освіта» обговорять наступні теми:

мода зі сміттєвого кошика (моделі із вторинної сировини);

– досвід впровадження енергозберігаючих заходів у школі та власній оселі;

– участь у Всеукраїнському проекті «Енергоефективні школи: нова генерація»;

– енергозбереження у побуті;

– екологічні аспекти здоров’я;

– проект велосипедної стоянки біля Запорізької гімназії № 6;

– інше.

У секцію «Боротьба з карантинними рослинами» увійдуть питання:

програма боротьби з карантинними рослинами міста Запоріжжя на 2016-2025 роки;

– світовий досвід у проведенні заходів з локалізації та ліквідації карантинних рослин;

– досвід комплексного впровадження механічного, хімічного та фітоценотичного методів боротьби з карантинними рослинами;

– інше.

Одним з найбільш масштабних заходів у рамках «Еко Форуму» стане науково-практична конференція, присвячена 60-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду, яка відбудеться у другий день форуму.

– Кому як не науковцям ботанічних садів і дендропарків відомі проблемні питання екології та шляхи їх вирішення. З 24 областей на запрошення взяти участь у конференції відгукнулися вже 20. За підсумками конференції буде видано збірник з 99 статей, – повідомила директор Запорізького ботанічного саду Тамара Єрьоміна.

А ще колеги напевно привезуть до дня народження «зелені» подарунки. З особливим інтересом Запорізький ботсад чекає рослин з ботанічних садів Китаю, Франції, Азербайджану, Білорусі.

Також у рамках форуму працюватиме дитяча освітня еколокація. А Міністерство освіти і науки України разом із Запорізьким національним університетом проведе Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту.

Програму «Еко Форуму-2018» ще доробляють, вносять останні зміни, але вже зараз видно, наскільки цікавим та важливим не лише для нашого міста, але й для всієї України він буде.