За останній рік до територіальних відділів Держкомзему в Запорізькій області надійшло близько 15 тисяч звернень громадян, з них 5695 звернень – до управління Держкомзему у місті Запоріжжя Запорізької області. У більшості випадків це – робочі питання щодо оформлення та переоформлення державних актів на земельні ділянки, приватизації присадибних ділянок, непогодження з орендною платою за земельну частку (пай), відмови у наданні земельних ділянок, безкоштовна приватизація.
Серед звернень громадян є і скарги, і пропозиції, і заяви щодо роз’яснень чинного земельного законодавства. Основні проблеми, на які на сьогоднішній день скаржаться громадяни – це бездіяльність посадових осіб місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій. Є серед скарг і нарікання на роботу працівників територіальних відділів Держкомзему.
Власні звернення, скарги, пропозиції просимо надсилати у робочий час на адресу: 69205, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, Управління Держкомзему у місті Запоріжжя Запорізької області; адреса Головного управління Держкомзему у Запорізькій області (м.Запоріжжя, вул.Українська, 50), надавати у письмовому та усному вигляді на особистих прийомах громадян, а також на офіційному веб-сайті Головного управління Держкомзему у Запорізькій області: http://zem.zp.ua у розділі “звернення громадян”.
Графік прийому громадян керівництвом управління Держкомзему у місті Запоріжжя Запорізької області:
начальник управління – 1-й, 4-й вівторок щомісяця з 14.00 до 16.00, заступник начальника управління – щосереди з 10.00 до 12.00.
Постійно діють “гарячі телефонні лінії” Головного управління Держкомзему у Запорізькій області (0612)63–64–52 та Держземагентства України (0800–502–528).
Запитували – відповідаємо
– Я маю у власності земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,15 га. У спадок до мене перейшов будинок в селі, який розміщено на неприватизованій земельній ділянці 0,25 га. Чи маю я право оформити зазначену земельну ділянку у власність шляхом безоплатної приватизації?
– Ні. Відповідно до ч.4 ст.116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадянам у межах норм, визначених Земельним кодексом України, провадиться один раз по кожному виду використання.
Тому, якщо Вами вже було реалізовано право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, то набути у власність земельну ділянку для зазначених потреб можливо лише за цивільно-правовими угодами (договір купівлі-продажу, договір оренди).
– У 2002 році я отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства площею 0,60 га, яка посвідчена державним актом на право власності на землю. На земельній ділянці розташовано жилий будинок та город. Зараз я маю намір отримати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в розмірі 1 га за межами населеного пункту. Але сільська рада усно відмовляє мені, посилаючись на те, що в мене вже є у власності земельна ділянка з таким цільовим призначенням.
– Згідно зі ст.56 Земельного кодексу України, який діяв до 1 січня 2002 року, громадянам передавались безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства у розмірі не більше 0,6 гектара.
Згідно з ч.6 ст.5 Закону України “Про особисте селянське господарство” громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектарів, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, для ведення особистого селянського господарства – тобто не більше 2,0 гектара.
Таким чином, Ви маєте право на збільшення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства до 2 га.
– Я є громадянкою Росії. В порядку спадкування я отримала у власність житловий будинок. Чи можу я приватизувати земельну ділянку для обслуговування будинку?
– Ні. Цивільним і земельним законодавством передбачено можливість набуття права власності на земельні ділянки іноземними громадянами у чітко визначених випадках.
Так, відповідно до ч.2 ст.374 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на землю відповідно до закону. Відповідно до ч.2 ст.81 ЗКУ передбачено, що зазначені особи набувають право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки у разі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
в) прийняття у спадщину земельної ділянки.
Таким чином, як іноземний громадянин Ви не маєте права на безоплатну приватизацію земельної ділянки відповідно до норм Цивільного та Земельного законодавства.
Ви маєте право викупити земельну ділянку, на якій розташовано житловий будинок, що належить Вам на праві власності, або отримати її в оренду.
– У мене у власності є земельний пай, право власності на який посвідчено державним актом на право власності на земельну ділянку, який я отримав у спадщину. Земельна ділянка знаходиться в іншій області. Оскільки мені незручно їздити в іншу область для отримання орендної плати, прошу надати роз’яснення, чи можу я продати її орендарю чи іншій особі?
– Ні. Відповідно до п.15 розділу X Перехідних положень Земельного Кодексу України, до 01.01.2013 року не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викуп) для суспільних потреб.
– Після смерті чоловіка залишився сертифікат на земельну частку (пай). Прошу роз’яснити, як я можу переоформити його на своє ім’я та отримати в його замін державний акт на право власності на земельну ділянку?
– Для отримання права на спадкування сертифікату на право на земельну частку (пай) Вам необхідно звернутися до нотаріуса за видачею свідоцтва про право на спадщину (при собі мати оригінал сертифікату).
Після отримання такого свідоцтва звернутися до територіального органу Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки для внесення змін до сертифікату у зв’язку з переходом права на земельну частку (пай).
Після того, як до сертифікату будуть внесені відповідні зміни, Ви матимете право виділити належну Вам земельну частку (пай) в натурі (на місцевості). Для цього необхідно звернутися до райдержадміністрації з заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).
Після видачі державного акта на право власності на земельну ділянку сертифікат на право на земельну частку (пай) має бути повернено до районної державної адміністрації.
– Я користуюся земельною ділянкою в селі з 1991 року. Правовстановлюючих документів у мене на неї не має. Будь-які рішення про передачу земельної ділянки мені у власність чи користування свого часу не приймалися. Чи можу я зараз отримати таку земельну ділянку у власність за набувальною давністю?
– Статтею 119 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до відповідного органу державної власди чи органу місцевого саморвдяування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом. Зазначена норма може застосовуватися з 1 січня 2017 року відповідно до п.1 розділу IX “Прикінцеві положення” Земельного кодексу України.
– У мене є державний акт, яким посвідчено право власності на декілька земельних ділянок. Я маю намір продати одну з них. Чи обов’язково мені виготовляти окремі державні акти на кожну земельну ділянку?
– Так. Відповідно до ч.8 ст.126 Земельного кодексу України, у разі, якщо державним актом було посвідчено право власності на декілька земельних ділянок, відчуження здійснюється після виготовлення державного акта, що посвідчує право власності на кожну з цих ділянок.