У середу відбулося чергове виїзне засідання за участю міського голови Запоріжжя Олександра Сіна та депутатів постійної комісії з питань екології.
Публічне акціонерне товариство “Запоріжвогнетрив” – найбільше в Україні підприємство з виробництва вогнетривких виробів та матеріалів. Обсяг виробництва складає більше 30 відсотків від загального виробництва вогнетривів в Україні. Продукція підприємства, окрім України, поставляється у країни СНД, Європи, Азії і Африки. У 90-ті роки минулого сторіччя підприємство виробляло 500 тисяч тонн продукції на рік, за останні 10 років ці показники не перевищують 240 тисяч тонн.


Викиди у атмосферне повітря здійснюються від 177 стаціонарних джерел, у тому числі 24 неорганізованих джерел викидів. За останні роки кількість джерел викидів скоротилась з 192 до 177.
Пилогазоочисними установками обладнані 78,6 – 94 відсотки джерел викидів основних виробничих цехів. Основними забруднюючими речовинами, що викидаються у атмосферне повітря, є: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, сірчаний ангідрид, оксид вуглецю, окисли азоту.
Основними джерелами викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря являються теплові агрегати – тунельні та обертальні печі випалу, сушильні барабани. Обсяги викидів від стаціонарних джерел склали: у 2008 році – 654 тонни, 2009 році – 459,298 т, у 2010 році – 599,086 т, у 2011 – 601 тонна.
Підприємство займає 9 місце за обсягами викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел викидів серед підприємств міста Запоріжжя (без урахування парникових газів), обсяги викидів складають 0,5 відсотка від загального по місту.
На ПАТ “Запоріжвогнетрив” впроваджена та експлуатується замкнена оборотна система водопостачання. Очищені промислові та дощові стоки повторно використовуються для промислового водопостачання. Введення у 1997 році нових очисних споруд дозволило повністю припинити скидання стічних вод у річку Дніпро, скоротити споживання технічної води у 5 разів, а питної – у 2,75 разу. Виконані у подальшому заходи дозволили додатково скоротити витрати технічної води ще на 50 відсотків.
Виробництво продукції на ПАТ “Запоріжвогнетрив” здійснюється за безвідходною технологією. При переробці сировинних матеріалів відходи не утворюються, вловлений пил повертається у виробництво. Небезпечні відходи передаються спеціалізованим підприємствам. Промполігони для розміщення, зберігання та захоронення відходів у ПАТ “Запоріжвогнетрив” відсутні.
За словами начальника управління з питань екологічної безпеки Гліба Золотарьова, сьогодні розробляється нова програма природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Запоріжжя. ПАТ “Запоріжвогнетрив” для включення у програму запропоновано два заходи: “Установка пиловловлюючого обладнання (рукавних фільтрів) на малих трубних млинах відділення трубних млинів цеху магнезіальних виробів” з терміном виконання – грудень 2012 року. Вартість заходу складає 460 тисяч гривень. Екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин на 1,8 тонни на рік.
Другий напрямок: “Заміна двох циклонів на рукавний фільтр у цеху високоглиноземистих виробів” з терміном виконання – грудень 2013 року. Вартість заходу складає 480 тисяч гривень. Екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин на 2 тонни на рік.
Як розповів генеральний директор ПАТ “Запоріжвогнетрив” Ігор Малишев, зараз перед підприємством стоїть завдання з підвищення якості продукції, зниження споживання газу та поліпшення умов праці робітників. Значні кошти вкладаються в модернізацію виробництва. Так, на виробництві вогнетривких бетонів і мас монтуються нові лінії, які відповідають європейським стандартам.
Генеральний директор ПАТ “Запоріжвогнетрив” зазначив, що впровадження сучасних технологій необхідно для того, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку.
Міський голова Олександр Сін заявив, що задоволений результатами поїздки.
“Головне, що ми побачили ясну інноваційну політику керівництва підприємства. Впровадження сучасних технологій сприяє не тільки підвищенню якості продукції, але і зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу”, – сказав мер міста.
Олександр Сін підкреслив, що підприємство не несе екологічної загрози Запоріжжю, але потребує виконання низки програм, спрямованих на енергозбереження, скорочення викидів пилу, поліпшення умов праці.
Фото Володимира ШЕРЕМЕТА