У структурі експорту обласного центру основу склали чорні метали – 54,7 відсотка загального обсягу.
За попередніми даними Головного управління статистики у Запорізькій області, які підготовлені на основі інформації Державної митної служби України, за 2011 рік експорт товарів, вироблених у Запоріжжі, становив 3704,8 мільйона доларів США, а імпорт – 2116,9 мільйона доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1587,9 мільйона доларів.
Найвагоміша частка продукції міста Запоріжжя (49,3 відсотка) була поставлена до країн СНД. До країн Азії та Європи відправлено відповідно 22,3 відсотка та 21 відсоток загального експорту міста. Експорт до Європи збільшився в 1,5 разу, до країн СНД – на 28,6 відсотка, до Азії – на 23,4 відсотка.
Значні експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації – 41,1 відсотка загального обсягу експорту, Туреччини – 9,4 відсотка, Польщі – 4,7 відсотка, Німеччини – 4,3 відсотка, Індії – 4,1 відсотка, Казахстану – 3,1 відсотка, Болгарії – 2,8 та Білорусі – 2,5 відсотка.
У загальному обсязі імпорту переважали надходження з країн СНД (37,7 відсотка), Європи (35 відсотків) та Азії (19,7 відсотка). У порівнянні з 2010 роком ввіз товарів з Азії збільшився в 2,1 разу, з Європи – в 1,8 разу, з країн СНД – у 1,7 разу.
З країн-імпортерів найбільша питома вага поставок припадала на Російську Федерацію – 35,7 відсотка, Німеччину – 14,1 відсотка, Китай – 7,8 відсотка, Республіку Корея – 6,5, Польщу – 4,1, США – 2,5, Словаччину – 2,4 відсотка, Норвеґію – 2,3 відсотка, Туреччину – 2 відсотки.
У структурі експорту основу склали чорні метали (54,7 відсотка загального обсягу експорту товарів), механічне обладнання (15,4 відсотка), електричне обладнання (12,3 відсотка), наземні транспортні засоби (5,7 відсотка), інші недорогоцінні метали (2,3 відсотка), продукти неорганічної хiмiї (2,2 відсотка).
Основу імпортних надходжень склали механічне обладнання (19,9 відсотка загального обсягу імпорту товарів), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (14,9 відсотка), чорні метали (12 відсотків), нікель і вироби з нього (6,4 відсотка), електричне обладнання (6,3 відсотка), наземні транспортні засоби (4,9 відсотка), прилади та апарати (3 відсотки), мідь і вироби з неї (2,9 відсотка), руди, шлак і зола (2,9 відсотка), алюміній і вироби з нього (2,5 відсотка), сіль; сірка; землі та каміння (2,4 відсотка), риба і ракоподібні (2,3 відсотка).