1. Визначення та оцінка важливості проблеми.
На території м.Запоріжжя порядок плати за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності, та її розмір визначаються рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.02.2010 № 41 зі змінами та доповненнями.
Відповідно до п.13 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.
Поряд з цим, постановою Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами” № 968 від 09.09.2009 п.13 доповнено абзацем, згідно з яким плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад сіл, селищ і міст.
Чинне рішення виконавчого комітету міської, що регулює правові відносини, пов’язані з платою за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, не в повній мірі відповідає вимогам вказаних норм законодавства, що обумовлює затвердження відповідного Положення рішенням міської ради.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою проекту рішення Запорізької міської ради “Про затвердження порядку плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території міста Запоріжжя” є врегулювання правових відносин між органам місцевого самоврядування і юридичними та фізичними особами, що виникають в процесі користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
У даному разі вважається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
3.1 Залишити існуючий регуляторний акт – рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.02.2010 № 41 “Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Запоріжжі”, зі змінами та доповненнями.
Такий спосіб не є прийнятним і не враховує змін, що були внесені до Типових правил розміщення зовнішньої реклами постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 №968, відповідно до яких плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад сіл, селищ і міст.
3.2 Затвердити рішенням Запорізької міської ради Положення про порядок плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, яке враховує зміни, що відбулися у законодавстві.
Таким чином, другий спосіб є єдиним прийнятним способом досягнення встановленої плати.
4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблем.
Затвердження рішенням Запорізької міської ради Положення про порядок плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території міста Запоріжжя, дасть можливість ефективно використовувати в інтересах територіальної громади об’єкти комунальної власності, а також створити рівні і сприятливі умови під час розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами у м.Запоріжжя.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Зазначений регуляторний акт є можливим для впровадження, оскільки не має видимих бар’єрів для здійснення та виконання вимог акта органами влади, юридичними та фізичними особами.
6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта.
В умовах ринкової економіки затвердження єдиного порядку користування місцями розміщення зовнішньої реклами, що перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя, та встановлення оптимального розміру плати за їх використання створить рівні умови у сфері розповсюдження зовнішньої реклами та врегулює правові відносини між виконавчими органами місцевого самоврядування і юридичними та фізичними особами під час користування такими місцями.
7. Строк дії регуляторного акта.
Проект пропонується увести в дію з дня його опублікування, строк чинності акта є необмеженим. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корективи.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Визначенням показників результативності регуляторного акта, за попередніми розрахунками, є кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія актів – понад 300 суб’єктів господарювання, які розміщують спеціальні конструкції зовнішньої реклами на місцях, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, згідно з наданими дозволами.
Витрачання коштів для виконання суб’єктами господарювання вимог регуляторного акта – в межах затвердженого розміру щомісячної плати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів. Витрачання часу – в межах строку необхідного для укладання договору.
Також показниками результативності реалізації положень акта є кількість надходження коштів до бюджету міста від використання місць для розміщення зовнішньої реклами.
За колом осіб дія акта поширюватиметься на всіх юридичних та фізичних осіб, які звернулися у встановленому порядку із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами або які отримали такі дозволи.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.
Стосовно регуляторного акта управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради, відповідальним за його підготовку, здійснюватиметься базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта статистичним методом, у строки, встановлені статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Базове відстеження результативності даного проекту рішення міської ради здійснюватиметься до дати набрання чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, вони будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.
До заходів із відстеження результативності будуть залучатись громадські організації, які представляють суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у м.Запоріжжі.

Начальник управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради, керівник робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі О. І. Василенко