Управлінням внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради підготовлено проект Положення про проведення масових заходів у м. Запоріжжі, який розміщено для проведення публічного обговорення в газеті “Запорозька Січ” та на веб-сайті Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі “Громадське обговорення”.
Пропозиції та зауваження до проекту приймаються протягом місяця з дати публікації проекту за адресою: 69105, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206. Управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради. Кабінет № 115. Контактні телефони: (061)224–23–44, (061)224–32–85, (061)224–23–55.
Пропозиції та зауваження подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису, обґрунтуванням зауваження або пропозиції.

ПРОЕКТ
Положення про проведення масових заходів у м. Запоріжжі
1 Положення про проведення масових заходів у м. Запоріжжі (далі – Положення) розроблено відповідно до норм чинного законодавства України з метою забезпечення прав і свобод громадян відповідно до ст. 39 Конституції України, ст. 11 Конвенції “Про захист прав людини”, ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного нагляду”, рішення Конституційного Суду України від 19.04.01 № 4-рп/2001.
Масовими заходами визнаються збори, мітинги, демонстрації, походи, пікетування, культурно-видовищні заходи, презентації, рекламні акції, релігійні (культові), духовно-просвітницькі збори (далі – заходи), автопробіги які проводяться юридичними особами, в тому числі підприємствами, організаціями, установами, політичними партіями, громадськими, профспілковими, релігійними організаціями, творчими спілками, громадянами, а також групами громадян.
Це Положення визначає порядок організації та проведення у м. Запоріжжі заходів і є обов’язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь (власників та орендарів визначених місць проведення заходів, організаторів та організацій, що відповідають за їх проведення; учасників заходів; глядачів тощо).
2 Місце і порядок проведення масових заходів міського значення, пов’язаних із визначними подіями, загальнодержавними та релігійними святами України, святкуванням міських свят і подій визначається окремими рішеннями виконавчого комітету міської ради або розпорядженнями міського голови.
3 Масові заходи у м. Запоріжжя можуть проводитися з 08.00 до 22.00.
4 Масові заходи на території м. Запоріжжя проводяться після розгляду мети і програми проведення заходу відповідними виконавчими органами Запорізької міської ради, а також після погодження у виконкомі міської ради згідно з листом погодження проведення масових заходів у м. Запоріжжі, який видається в управлінні внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради і підлягає поверненню з відповідними погодженнями не пізніше ніж за 5 днів до проведення заходу.
4.1 Організатори масових заходів зобов’язані надати:
4.1.1 Договір (лист погодження) з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ.
4.1.2 Договір (лист погодження) з відповідним комунальним підприємством про надання послуг з прибирання відповідної території.
4.1.3 Договір (лист погодження) з відповідним комунальним підприємством про послугу з надання необхідної потужності електроструму тощо (в разі потреби).
4.1.4 Договір (лист погодження) з управлінням охорони здоров’я міської ради щодо медичного обслуговування.
4.1.5 Договір (лист погодження) з органами МНС щодо протипожежної безпеки (в разі потреби).
4.1.6 У разі проведення заходу в місцях, що перешкоджають руху міського транспорту – договір із Запорізьким комунальним підприємством міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” про компенсацію збитків від простою рухомого складу.
4.2 Релігійні заходи за межами передбачених Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації” місць та будівель проводяться кожного разу з дозволу виконкому міської ради після розгляду мети та програми проведення заходу управлінням внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
4.3 Рекомендувати організаторам при проведенні заходів в приміщеннях, будівлях і спорудах, які не належать до комунальної власності міста, завчасно повідомляти та узгоджувати їх проведення з управлінням внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
5 Для проведення масового заходу їх організаторами подається письмове повідомлення на ім’я міського голови. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище та ініціали організаторів і місце їх мешкання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність) використання звукопідсилювальної апаратури тощо. Повідомлення підписується організаторами заходів.
6 Повідомлення про проведення масового заходу подається організаторами завчасно, у строк, упродовж якого виконавчі органи міської ради мають здійснити ряд підготовчих заходів, зокрема, розглянути повідомлення, забезпечити безперешкодне проведення заходу, підтримання громадського порядку, охорони прав і свобод інших людей, а також звернення до суду стосовно обмеження цього права з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, але не пізніше як за 10 днів до планової дати проведення заходу.
7 Організаторами масових заходів можуть бу
ти фізичні особи (громадяни віком не молодше 18 років, за винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку повністю або частково недієздатними, а також осіб, які перебувають під арештом, утримуються під вартою або у місцях позбавлення волі), юридичні особи, об’єднання громадян.
8 Якщо ініціатором заходів виступає об’єднання громадян, політична партія або громадська організація, від його імені звертаються уповноважені особи – представники об’єднання громадян, які виступають як організатори (згідно зі статутом цього об’єднання громадян). Особи визначаються організаторами заходів з моменту здійснення дій, спрямованих на їх організацію і проведення. Діями, спрямованими на організацію і проведення заходів, вважається розповсюдження у будь-якій формі інформації про заходи, що готуються, а також вчинення інших дій щодо забезпечення явки учасників цих заходів.
9 Посадова особа загального відділу Запорізької міської ради або відділу по роботі із зверненнями громадян Запорізької міської ради приймає від організаторів повідомлення про проведення заходу, зазначає на копії цього повідомлення час і дату його прийняття, посаду, прізвище, засвідчує підписом та проставляє штамп відповідного органу. Одночасно копію повідомлення організатори подають до управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради. Керуючий справами виконкому міської ради або профільний заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у 5-денний термін розглядає повідомлення і надає доручення відповідному органу виконавчої влади щодо розгляду повідомлення. Залежно від запланованої кількості учасників і конкретних умов проведення масового заходу відповідний орган виконавчої влади готує проект рішення виконавчого комітету або надає довідку організаторам заходу про прийняття повідомлення до відома.
Повідомлення про проведення масових заходів, подані з порушенням вимог п. 5 цього Положення, не приймаються.
10 У випадках, коли повідомлення про проведення заходу подається з порушенням вимог п. 6 Положення управлінням внутрішньої політики, преси та інформації готується відповідь організаторам заходу про неможливість розгляду їх повідомлення.
11 У разі відмови від проведення заходу або зміни дати, часу та місця проведення заходу організатори зобов’язані повідомити про це виконавчий комітет Запорізької міської ради.
12 Проведення масових заходів може бути обмежено за рішенням суду в інтересах національної безпеки та охорони громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
13 Обов’язки організаторів та учасників заходу.
13.1. Організатори заходів зобов’язані:
13.1.1 Дотримуватись місця, часу, мети і форми проведення заходу, зазначених у повідомленні, а також оголосити про них як завчасно, так і на початку проведення заходу.
13.1.2 Забезпечувати безпеку учасників заходу, дотримання учасниками заходу громадського порядку.
13.1.3 Призупинити захід у разі вчинення його учасниками протиправних дій.
13.1.4 Виконувати всі законні вимоги працівників міліції щодо дотримання правопорядку.
13.1.5 Повідомляти учасників про закінчення заходу.
13.1.6 Завчасно ознайомлювати учасників заходу, обслуговуючий персонал з вимогами цього Положення.
13.1.7 Забезпечувати своєчасне прибуття учасників заходу, дотримання норм поведінки у громадських місцях.
13.2 Учасники заходу зобов’язані:
13.2.1 Під час проведення заходу дотримуватись громадського порядку, виконувати всі законні вимоги організаторів, уповноважених ними осіб, працівників міліції щодо дотримання правопорядку.
13.2.2 Забороняється мати при собі зброю та інші засоби, спеціально призначені для фізичного ушкодження, а також вибухові, займисті, радіоактивні, отруйні та інші небезпечні речовини.
13.2.3 Забороняється приводити, привозити чи приносити з собою тварин, які можуть завдати фізичних ушкоджень учасникам заходів та іншим стороннім особам, крім випадків, коли наявність на заходах домашніх тварин погоджено з організаторами та обумовлено у повідомленні.
13.2.4 Покинути територію, на якій ці заходи проводяться, і розійтися після їх закінчення, а також у тому разі, коли організатори заходів або службова особа оголошують про відмову у проведенні заходів на підставі рішення суду.
14 Під час проведення заходів працівники правоохоронних органів виконують свої повноваження щодо забезпечення громадського порядку відповідно до законодавства, яке регламентує їх діяльність.
15 Посадові особи, організатори, учасники та громадяни, що порушують порядок проведення заходів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
16 Матеріальні збитки, що були завдані громадянами, підприємствами, установами, організаціями під час проведення заходів державі, міському господарству, кооперативним, іншим громадським об’єднанням або громадянам, підлягають відшкодуванню у встановленому законом порядку.
17 Використання звукопідсилюючої апаратури, встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, наметів, у тому числі тимчасових та пересувних, призначених для роздрібної торгівлі, інформаційних, рекламних, презентаційних та інших цілей) та об’єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок тощо) допускається лише за погодженням з уповноваженим виконавчим органом міської ради, на підставі висновків виконавчих органів міської ради.
18 Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов’язковому порядку органами та підрозділами внутрішніх справ.
19 Визначаються такими, що відповідають вимогам забезпечення охорони громадського порядку при проведенні зборів, мітингів, демонстрацій, походів, які проводяться відповідно до ст.39 Конституції України, такі місця на території міста:
19.1 Для походів і демонстрацій:
– пішохідна частина в обох напрямках по пр. Леніна: від пл. ім. Леніна до перехрестя з вул. Гагаріна,
– пішохідна частина в обох напрямках по пр. Маяковського.
19.2 Для зборів та мітингів:
– площа Фестивальна,
– площа Вознесенівська,
– площа ім. Маяковського,
– парк Перемоги.
20 Невиконання вимог, визначених цим Положенням, що привели до виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.